Pünkösdi kilenced

    DOWNLOAD: Pünkösdi kilenced

 

-->  2012. augusztus 22., szerda, 9:18

1. Naap:  péntek, május 6

 

 • Himnusz (a Magyar papi zsoltároskönyvből)

 

Teremtő Lélek, szállj reánk,
ragyogd be lelkünk, tiszta láng,
ki alkotsz, éltetsz szíveket,
hozd nékik bő kegyelmedet!

Kit úgy hívunk: Vigasztaló,
kit ad nekünk az Alkotó,
te élő forrás, égi láng,
szent kenet, égből szállj le ránk!

Te, hét ajándék kútfeje,
Atyánk kegyelmes jobb keze,
az Úr erős ígérete,
sugalmas ajkak ihlete.

Gyújtsd meg szemünknek fényedet,
és szállj szívünkbe, Szeretet!
Ha testünk gyarló, s lankadunk,
légy mindig éber gyámolunk!

Űzd messze tőlünk ellenünk,
szent békességed add nekünk;
te járj, vezér, utunk előtt,
veszélytől védjen szent erőd!

Add, ismerjük meg az Atyát
teáltalad, és egy Fiát:
és kettejüknek Lelke, te,
örökre légy lelkünk hite! Ámen.

 

 • Fohászok:

 

Ünnepeljük Krisztust, minden élet és erő forrását, és kérjük őt:
     Újítsd meg, Urunk, a világot, és hozd el közénk országodat!

Üdvözítő Jézusunk, test szerint ugyan megöltek, de a lélek szerint életre keltél,
add nekünk, hogy meghalva a bűnnek, a Lélek által éljünk!
Te elküldted tanítványaidat az egész világra, hogy minden teremtménynek hirdessék az evangéliumot,
engedd, hogy az evangélium hirdetői Lelkedből éljenek!
Te azért kaptál minden hatalmat égen és földön, hogy tanúságot tégy az igazságról,
vezetőink szívét őrizd meg az igazság szellemében!
Te megújítasz mindent, és azt kívánod, hogy éberen várjuk országodat
segíts, hogy várjuk az új eget és az új földet, és szorgalmasan munkálkodjunk ezen a világon!
Te leszálltál a holtak országába, hogy az elhunytaknak megvidd az evangélium örömhírét,
— te légy meghalt testvéreink öröme és reménye!

 

 • Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)
 • Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)


 

Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Amen.

 

2. Nap: május 7

 

 • Himnusz (mint első nap)
 • Fohászok:

 

Dicsőítsük a lélek nagy örömével Krisztust, aki az Atya jobbján ül:
     Krisztus, te vagy a dicsőség Királya!

Dicsőség Királya, te gyarló emberségünket mennybemeneteleddel égi dicsőségbe emelted,
vedd le rólunk régi bűneink terhét, és add vissza életünk eredeti szépségét!
Te a szeretet útján jöttél le közénk
engedd, hogy mi is ezen az úton járva, eljussunk hozzád!
Te megígérted, hogy mindenkit magadhoz vonzol,
ne engedd, hogy közülünk egy is elszakadjon tőled!
Te megdicsőülve a mennybe mentél,
add, hogy lélekben már most veled legyünk!
Téged, igaz Istenünket egykor mint bíránkat várunk,
— add, hogy a megholtakkal együtt mint irgalmas Urunkat láthassunk az örök dicsőségben!

 

 • Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)
 • Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)
   


Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Amen.

 

3. Nap: május 8

 

 • Himnusz (mint első nap)
 • Fohászok:

 

Ó, dicsőség Királya, mindenható Urunk, aki ma győztesen mennybe mentél, ne hagyj minket árván, hanem küldd el Atyád ígéretét, az igazság Lelkét. Alleluja.

Dicsőítsük a lélek nagy örömével Krisztust, aki az Atya jobbján ül:
     Krisztus, te vagy a dicsőség Királya!

Dicsőség Királya, te gyarló emberségünket mennybemeneteleddel égi dicsőségbe emelted;
vedd le rólunk régi bűneink terhét, és add vissza életünk eredeti szépségét!
Te a szeretet útján jöttél le közénk;
engedd, hogy mi is ezen az úton járva, eljussunk hozzád!
Te megígérted, hogy mindenkit magadhoz vonzol;
ne engedd, hogy közülünk egy is elszakadjon tőled!
Te megdicsőülve a mennybe mentél,;
add, hogy lélekben már most veled legyünk!
Téged, igaz Istenünket egykor, mint bíránkat várunk;
— add, hogy a megholtakkal együtt, mint irgalmas Urunkat láthassunk az örök dicsőségben!

 

 • Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)
 • Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)
   


Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Amen.

 

4. Nap: május 9

 

 • Himnusz (mint első nap)
 • Fohászok:

 

A vigasztaló Szentlélek bennetek van, és bennetek marad, alleluja.

Adjunk hálát Krisztusnak, aki a Szentlélek vigasztalásával töltötte el az apostolokat és az egész Egyházat. Kérjük minden hívővel együtt:
     Vigasztald, Urunk, Egyházadat!

Te, aki közvetítőnk vagy Isten és az emberek között, és segítőtársaidul választottad a papokat,
segíts, hogy mindenkit elvezessenek az Atyához!
Add, hogy gazdag és szegény egymásra találjon, hiszen mindkettőnek te vagy az Istene,
és ne engedd, hogy a gazdag vagyonával dicsekedjék!
Ismertesd meg evangéliumodat minden néppel,
hogy mindenki eljusson a hitből fakadó engedelmességre!
Küldd el vigasztaló Szentlelkedet,
hogy letörölje a szomorkodók könnyeit!
Tisztítsd meg az elhunytak lelkét,
és vedd fel őket szentjeiddel és választottaiddal együtt a mennybe!

 

 • Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)
 • Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)
   


Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Amen.

 

 

5. Nap: május 10

 

 • Himnusz (mint első nap)
 • Fohászok:

 

A Szentlélek ereje tölt el benneteket, és tanúim lesztek egészen a föld végső határáig, alleluja.

Tisztelet és dicsőség Krisztusnak, aki híveit a Szentlélekben részesíti. Ezért kérjük bizalommal:
     Krisztus, hallgass meg minket!

Küldd el az Atyától a Szentlelket Egyházadba,
hogy tisztítsa, erősítse és növelje azt!
Vezesd, Urunk, Szentlelkeddel azokat, akik fölöttünk a közhatalmat gyakorolják,
hogy téged szolgáljanak mindnyájunk javára!
Küldd el Szentlelkedet, a szegények Atyját,
hogy felemeljen minden nélkülözőt!
Legyen gondod mindazokra, akiket szent titkaid szolgáivá tettél,
hogy mindig hűségesek maradjanak!
Részesítsd az elhunytakat a megváltás dicsőségében testileg-lelkileg,
— akikért feltámadtál, és a mennybe mentél.

 

 • Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)
 • Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)
   


Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Ámen.

 

6. Nap: május 11

 

 • Himnusz (mint első nap)
 • Fohászok:

 

 Krisztus Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni, alleluja.

Dicsérjük és kérjük Istent az apostolokkal és mindazokkal együtt, akikre először szállt le a Szentlélek:
     Uram, hallgass meg minket!

Mindenható Istenünk, te megdicsőítetted Krisztust az égben,
add, hogy jelenlétét az Egyházban mindenki felismerje!
Te, aki azt mondtad Krisztusról: Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok,
add, hogy szavát mindenki meghallja, és üdvözüljön!
Küldd el Szentlelkedet híveid szívébe,
hogy tisztogassa, ami szennyes, öntözze, ami száraz!
Jöjjön el Szentlelked, hogy irányítsa az emberiség történelmét,
és újítsa meg a föld színét!
Neked ajánljuk meghalt testvéreinket,
— és kérünk, erősítsd az eljövendő feltámadásba vetett reményünket!

 

 • Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)
 • Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)
   


Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Ámen.

 

7. Nap: május 12

 

 • Himnusz (mint első nap)
 • Fohászok:

 

Mária lett a mi reményünk, segítségért hozzá menekülünk, hogy megszabadítson és megsegítsen minket. Alleluja.

Nagy dicsérettel magasztaljuk a mindenható Atyaistent, aki azt akarta, hogy minden nemzedék ünnepelje Fiának Anyját, Máriát. Kérjük könyörögve:
     Járjon közben értünk a Kegyelemmel teljes!
Vagy:
     A Kegyelemmel teljes miatt hallgass meg minket!

Csodatevő Istenünk, te a szeplőtelen Szűz Máriát testben és lélekben Krisztus mennyei dicsőségének részesévé tetted,
— gyermekeid szívét is irányítsd ugyanazon dicsőség felé!
Te Máriát anyánkul adtad. Közbenjárására gyógyítsd a betegeket, vigasztald a szomorúakat, bocsáss meg a bűnösöknek,
— nekünk, mindnyájunknak pedig adj üdvösséget és békét!
Te Máriát kegyelemmel teljessé tetted,
— engedd, hogy mindnyájan bőséges kegyelmednek örvendezzünk!
Egyházad legyen egy szív, egy lélek a szeretetben,
— a hívek pedig legyenek állhatatosak az imádságban Máriával, Jézus anyjával együtt!
Te Máriát a mennyország Királynőjévé koronáztad,
— add, hogy a meghaltak a szentek seregével együtt örökre örvendezzenek országodban!

 

 • Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)
 • Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)
   


Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Ámen.

 

 

8. Nap: május 13

 

 • Himnusz (mint első nap)
 • Fohászok:

 

Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak Máriával, Jézus anyjával, alleluja.

Áldjuk az Atyát, aki napról napra egyre bőségesebben árasztja a Szentlélek kegyelmét a nemzetekre. Kérjük ezért:
     Urunk, áraszd ránk bőségesen a Szentlélek kegyelmét!

Urunk, te egyszülött Fiadat a népek világosságául rendelted,
nyisd meg a vakok szemét, és vezesd ki a tudatlanság fogságából a lélek sötétségében élőket!
Te, aki a Szentlélek erejével fölkented Krisztust az üdvösség szolgálatára.
add, hogy általunk ma is ő járjon körül a világban, jót tegyen, és minden sebet meggyógyítson!
Küldd el Szentlelkedet, a szívek Megvilágosítóját,
hogy a kételkedőket megerősítse a hitben!
Küldd el Szentlelkedet, aki a fáradságban enyhülés,
hogy felemelje az elcsigázottakat és a lelkükben megtörteket.
Valósítsd meg elhunyt testvéreink reményét,
— hogy Krisztus eljövetelekor dicsőségesen feltámadnak!

 

 • Dicsőséges Rózsafüzér (vagy a 3. tized: Aki nekünk a Szentlelket el küldötte)
 • Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)
   


Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Ámen.

 

 

9. Nap: május 14:  világméretű imanapot

 

 • Himnusz (mint első nap)
 • Fohászok:

 

Jöjj, Szentlélek Úristen, töltsd el híveid szívét, és szereteted tüzet gyújtsd lángra bennünk, te, aki a nyelvükben különböző nemzeteket mind a hit egységébe gyűjtöd, alleluja.

Hangos dicsérettel ünnepeljük Istent, aki a szent ötvennap elteltével elküldte az apostolokra a Szentlelket a mennyből. Örömteli és áhítatos lélekkel kérjük:
     Küldd el Szentlelkedet, és újítsd meg a világot!

Kezdetben te alkottad az eget és a földet, s az idők teljességében mindent megújítottál Krisztusban,
állandóan újítsd meg Szentlelked által a föld színét, hogy mindnyájan eljussunk az üdvösségre!
Te Ádám arcába lehelted az élet leheletét,
küldd el Szentlelkedet az Egyházba, hogy a Szentlélek éltesse, megújítsa, és általa életet adjon a világnak!
Világosíts meg minden embert Szentlelked fényével, és űzd el a sötét felhőket korunk egéről,
hogy a gyűlölet helyébe szeretet, a fájdalom helyébe öröm, a háború helyébe az óhajtott béke lépjen!
Öntözd az emberi nemet Szentlelked élő vizével, amely Krisztus oldalából fakadt,
hogy földünk ne a gonoszság töviseit teremje!
Szentlelked által az életre és a dicsőségre vezeted az embereket,
— add, hogy a mennyei hazában általa élvezzék a megholtak a szeretet boldogságát.

 

 • Ezen a napon mind a négy Rózsafüzért elimádkozzuk.

 

 • Minden népek Asszonya által kért ima (Amszterdam)
   


Úr Jézus Krisztus, az Atya Fia,
küldd el most Lelkedet az egész Földre.
A Szentlélek éljen minden nép szívében,
hogy megmeneküljenek a romlástól,
a pusztulástól és a háborútól.
A Minden népek Asszonya,
aki egykor Mária volt,
legyen a mi Közbenjárónk.
Ámen.

 

________________________________________________________________________________________

Pünkösdi kilenced

Meghívjuk testvéreinket, hogy imádkozzanak velünk május 6 – tól május 14 –ig,

Pünkösd előtti szombatig, a Szentlélek ajándékaiért:

 • Minden papért és a Klérusért
 • Szeretett pápánkért, XVI. Benedek pápáért
 • Szent Egyházunkért

 

Imádkozzunk együtt, kérve a Szentlélek lángjának kiáradását, hogy ezáltal a megosztottság, az üldöztetés, és a Szentszék megdöntésére hozott titkos terv megakadályozásra kerüljenek.

 

A 9. Napon, május 14 –án ismét világméretű imanapot tartunk, mind a négy Rózsafüzértitok elimádkozásával.

 

az egész kilenced ---> Pünkösdi kilenced

DOWNLOAD: ---> Pünkösdi kilenced

 

 

 

 

 

본 웹사이트의 홈 페이지가 조만간 복구될 에정입니다. 홈 페이지를 제외한 다른 페이지들은 이상 없으니 계속 이용하시기 바랍니다. 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다.