Az oldal megalapításának története

Azt a vágyat, hogy egy internetes imakört alapítsunk, mindenekelőtt a Nagyfigyelmeztetés üzeneteinek olvasása váltotta ki belőlünk ( https://fatherofloveandmercy.wordpress.com/ ). Először négyen, most öten vagyunk, különböző korosztályú nők (Linz és Wachau tartományából), kik 2011 szeptembere végén, először email-es kapcsolatba kerülve, ismertük meg egymást. Egy közös kívánság kötött minket össze: hogy a mindennapi kötelező helytállásunk mellett, egy olyan imakört alapítsunk, melynek a távolság nem akadálya, mégis támogatjuk a rokonérzelműek eszmecseréjét, ezáltal válaszolván Jézus sürgős hívására. 

 

Egyéb közös, vagy hasonló vonásaink is vannak, melyek összekötnek minket: mi mindannyian több éves imaéletre tekintünk vissza, az ezzel járó csúcs és mélypontokkal. Különböző környékbeli imacsoportok tagjai voltunk és vagyunk, rendszeresen veszünk részt Szentmisén.

Közülünk szinte mindenki elzarándokolt már Lourdba, Fatimába, Garabandálba, illetve nemzetközi ifjúsági találkozón vettünk részt. Szívesen imádkozunk éjjel is, azaz virrasztunk.

 

A Nagyfigyelmezetetés

2010. novembere óta Jézus, egy európai látnoknőnek, akit „Maria Divine Mercy”-nek ( „Isteni Irgalmasságról nevezett Mária”) nevezett el (aki rejtve marad a nyilvánosság előtt, négy fiatalkorú gyermek édesanyja) a Nagyfigyelmeztetés közeli bekövetkezéséről ad üzeneteket, arról az eseményről, amikor az égen Isteni Irgalmasságának jelei lesznek láthatóak. Az ég vörös lesz, egy nagy kereszt jelenik meg a horizonton a megfeszített Krisztussal, és minden hét évnél idősebb ember megkapja azt a kegyelmet, hogy Isten szemével felismerje saját lelke állapotát, amikor fájdalmasan fogja megtapasztalni Istentől való eltávolodását, miközben elkövetett bűnei leperegnek előtte, és abban a pillanatban azt is látni fogja, hogy Isten, a Mennyország, a Pokol és a Tisztítótűz valóban léteznek.

 

Ezért jól fel kell készülnünk a Nagyfigyelmeztetésre, mert ez lesz Isten legnagyobb IrgalmasságaJézus kereszthalála óta, melyet nem félelemmel, hanem a legnagyobb örömmel és hálával kell, hogy várjunk, hiszen oly sokan fognak a Nagyfigyelmeztetés által megtérni. Mindazok, akik fel vannak készülve és a kegyelem állapotában vannak, még nagyobb örömmel és szeretettel lesznek eltelve ezáltal az egyedülálló esemény által.

 

Még többet meg lehet tudni a látnoknőről a vele készült 2011. nov. 11.-ei interjúból, mely elérhető a http://www.nagyfigyelmeztetes.com/ weboldalunkon is.

Ezenkívül arra vagyunk felszólítva, hogy imádkozzunk hitetlen testvéreinkért, különösen családtagjainkért, de nemzetünkért és az egész emberiségért is, hogy megszabadítsuk azokat, akiket a sátán megigézett, és hogy a földet felkészítsük a megígért új Paradicsomra. (erről bővebbet megtudhat a http://www.thewarningsecondcoming.com/ és a http://www.nagyfigyelmeztetes.com/ weboldalakon)

 

Ezért ez az internetes imakör egy olyan hálózatot is elő akar készíteni, mely közvetlenül a Nagyfigyelmeztetés után a megtért lelkeket is szeretetteljesen fogadja, vezetni és tájékoztatni fogja.

 

 

Idézetek az üzenetekből

 

„Felszólítom a világ minden Egyházát, minden vallás és felekezetirányzatát, hogy itt az ideje, hogy imádkozzanak az emberiségért, főleg a hitetlenekért.”  (2010. nov. 21.)

„Hűséges híveim most az egész világon egyesülnek a szeretet köteléke által, hogy a lelkekért harcoljanak és megmentsék őket az örök kárhozattól.” (2010. nov. 26.)

 

„Az Isteni Irgalmasság imádkozása milliókat tud megmenteni, még akkor is, ha az áhítatos szerető követők csak egy kis csoportja is imádkozza” (2011. ápr. 16.)

 

„Szeretett leányom, ez nem más, mint szeretet, ami által ma este hozzád szólok. Nemsokára egyre több követőim fognak egyesülni, hogy a csaló ellen harcoljanak.” (2011. jún. 11.)

 

„Keljetek fel, gyermekeim és harcoljatok a gonosz ezen sorozata ellen,  az ima által”. (2011. szept. 23.)

               

Megjegyzés: Minden felsorolt idézet az üzenetek fordításából származik, a http://www.nagyfigyelmeztetes.com/ weboldalról.

____________________________________________________________________________________________

Ezen üzenetek valódiságára hivatkozva mi is, akár a látnoknő, alávetjük magunkat a pápai hivatalnak. Abban az esetben, ha az üzenetek profetikus eredete miatt kérdés vetődne fel, akkor a pápa az egyedüli  bíró. (Leo pápa, Lateráni zsinat) Jelenleg a látnoknő lelki vezetésben részesül, az Egyház vezetése alatt áll.  VI. Pál pápa 1966. okt. 14- én megerősítette a Szent Kongregációnak a hit védelmében kibocsátott dekrétumát, így az egyházi hatóságok engedélye nélkül is lehetővé vált a természetfeletti megjelenésével kapcsolatos írások publikálása, hatályon kívül került a régi Kánonjogi Kódex 1399,5 és 2138 kánonja.  Az Isteni kinyilatkoztatások, jövendölések és csodák kinyilvánításához nincs szükség egyházi „imprimátumra”

____________________________________________________________________________________________

Legvégül szeretnénk azt kihangsúlyozni, hogy az internetes imakör nem kimondottan csak ezekre az üzenetekre épült. Ezért semmiképp sem szeretnénk kizárni azokat, akik szkeptikusak ezekkel az üzenetekkel szemben.

 

Szeretettel köszöntünk mindenkit, azokat, akik a közösségi imára vágyakoznak, és akik Isten szeretete és kegyelme felé szeretnék széttárni karjukat.

 

 

본 웹사이트의 홈 페이지가 조만간 복구될 에정입니다. 홈 페이지를 제외한 다른 페이지들은 이상 없으니 계속 이용하시기 바랍니다. 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다.