Het verhaal van de oprichting

 

Ons verlangen, om met deze internetgebedskring te beginnen, ontstond vooral door de Boodschappen van de “Warnung" ( http://www.diewarnung.net/index.htm ). Wij waren eerst met 4, nu al met 5 dames van verschillende leeftijden uit Oostenrijk (Omgeving Linz end Wachau), die zich eind september 2011 primair door mailcontact hebben leren kennen. Ons verbond een gemeenschappelijke wens: Ondanks de omvangrijke eisen welke onze verschillende levenssituaties van ons vragen en de ruimtelijke scheiding om een gebedskring op te richten, als ook om de uitwisseling met gelijkgezinden te bevorderen, om op de dringende oproep van Jezus te antwoorden.

 

Als gevolg van het groot aantal, gedeeltelijk al erkende verschijningsplaatsen en boodschappen zijn wij ervan overtuigd, dat de Heiligste Drievuldigheid in Zijn liefde en barmhartigheid probeert, al Zijn geliefde kinderen op aarde voor te bereiden op komende gebeurtenissen, waarbij Zij zeer sterk tot omkeer, gebed en waakzaamheid oproept. – Het zij door de H. Maagd Maria, door engelen en heiligen of door een van de drie Goddelijke personen zelf, die zich tot uitgekozen zielen wenden, om de wereld uit haar vernietigende slaap van ongeloof, zonden en lauwheid wakker te schudden. Heel opvallend is voor ons, dat in vele boodschappen van een kruis aan de hemel, een groot (hemel)teken van Zijn Goddelijke Barmhartigheid sprake is (bijvoorbeeld in Garabandal of bij de H. Sr. Faustina).

 

De Waarschuwing

 

Sinds november 2010 verkondigt Jezus naar verluidt ook aan een Europese zieneres met het pseudoniem "Maria Divine Mercy" of te wel "Maria van de Goddelijke Barmhartigheid" (een in het verborgene levende familiemoeder van vier kinderen, die net nog op jeugdige leeftijd zijn of te wel net volwassen worden) het spoedig komen van een waarschuwing, een teken aan de hemel van barmhartigheid dat voor iedereen zichtbaar zal zijn. De hemel zal rood gaan kleuren, een groot kruis waarmee de Gekruisigde aan de horizon zal verschijnen en iedere mens ouder dan 7 jaar zal de genade verkrijgen om in zijn eigen ziel te schouwen, dat betekent dat hij in dit moment zal erkennen, dat God, echter ook de hemel, de hel en het vagevuur werkelijk bestaan en hem / haar zal de toestand van zijn ziel met al zijn / haar zonden en de afstand van hem / haar tot God pijnlijk voor ogen zal worden getoond.

Daarom moeten wij ons goed op deze Waarschuwing voorbereiden en dit, misschien grootste teken van Gods barmhartigheid sinds de offerdood van Jezus aan het kruis, niet met angst maar met grote vreugde en dankbaarheid verwachten, want velen zullen zich, volgens Jezus, door deze Waarschuwing bekeren. Diegenen, die zich goed hebben voorbereid en zich in de stand van genade bevinden, zullen door deze unieke gebeurtenis, met nog grotere liefde en vreugde worden vervuld. 

Interview met Maria Divine Mercy, de zienster van de “Waarschuwing”: Interview mit Maria Divine Mercy.docx (21,3 kB)

 

Wij worden verder opgeroepen, voor onze ongelovige broeders en zusters, vooral in onze gezinnen en families, echter ook voor onze landen en voor de hele mensheid te bidden, de door satan in zijn ban getrokken zielen te bevrijden en de aarde op het Beloofde nieuwe Paradijs voor te bereiden, zie

. http://www.thewarningsecondcoming.com/ und http://www.diewarnung.net/index.htm). 

 

Deze internetgebedskring wil daarom ook graag een netwerk voor de tijd onmiddellijk na de Waarschuwing voorbereiden, als het nodig is, veel bekeerde zielen liefdevol te ontvangen, te leiden en over het gebeurde uitleg te geven.

 

 

Enige citaten uit de Boodschappen:

 

 "Ik roep alle Kerken, Religies en Geloofsrichtingen van  de wereld op, voor de mensheid en voor degenen zonder Geloof te bidden — nu.(Boodschap van 21. November 2010).

 

 "Mijn geliefde en trouwe volgelingen verenigen zich nu in deze tijd in de hele wereld door de band van de machtige Goddelijke Liefde, om te vechten de zielen voor de verdoemenis te redden." (Boodschap van 26.11.2010)

 

 "Door het bidden van de barmhartigheidrozenkrans kunnen miljoenen worden gered, ook als dit slechts door een kleine groep van gelovige liefdevolle volgelingen wordt gedaan." (16. April 2011)

 

 Mijn geliefde dochter, met liefde spreek Ik vanavond met jou; want heel snel zullen nu altijd meer van mijn geliefde volgelingen zich gaan verenigen, om tegen de Bedrieger te strijden“ (Boodschap van 11. Juni 2011)

 

 „Sta op, Mijn kinderen, en strijdt tegen deze opeenvolging van het kwaad door gebed" (Boodschap van 23.September 2011)

__________________________________________________________________________________________________________

Opmerking: Alle gebruikte citaten uit de Boodschappen stammen van de Website van de Duitse vertaling van: http://www.diewarnung.net/index.htm

Wir unterwerfen uns darüberhinaus, genauso wie die Seherin selbst,  hinsichtlich der Echtheit dieser Botschaften völlig dem Urteil des Papsttums. Wenn es eine Frage prophetischer Offenbarungen ist, ist der Papst alleiniger Richter. (Papst Leo X., Laterankonzil 1513). Derzeit erhält sie spirituelle Führung durch verschiedene Kanäle innerhalb der Kirche. Nach dem Dekret der Kongregation der Glaubenslehre, genehmigt durch Papst Paul VI. (14. Oktober 1966), sind Artikel 1399 und 2318 des Kanonischen Rechtes aufgehoben. Für die Veröffentlichung göttlicher Offenbarungen, Prophezeiungen oder Wunder ist kein Imprimatur erforderlich. (Vgl. http://www.diewarnung.net/start_g.htm)

____________________________________________________________________________________________________________

 

 


Tenslotte willen wij betonen, dat wij onze internetgebedskring niet primair op deze Boodschappen hebben opgebouwd. Daarom zullen wij ook nooit, mensen die sceptisch tegenover deze Boodschappen staan, van onze Gebedskring uitsluiten.

 

ALLEN, die naar het gezamenlijk gebed verlangen en die de liefde en de genade van God met ons willen uitreiken, zijn van harte welkom!

 

Verschillend

01-09-2020 05:29

 

 

Hier zijn enkele van de boodschappen uit het Boek der Waarheid (dat enkele jaren geleden door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid aan de wereld werd gegeven) waarin de aartsengel Michaël wordt genoemd.

In het Boek van de Openbaring staat een verwijzing naar het Boek der Waarheid.
 

 

11. May, 2011

 

13. Juni, 2011

 

9. Juli, 2011

 

30. September, 2011

 

6. Oktober, 2011

 

7. Mai, 2012

 

24. September, 2013

 

6. März, 2014

 

https://www.dewaarschuwing.be/nl/boodschap/Ze-zullen-nooit-zegevieren-tegen-Mijn-Kerk

 

 

Gebed tot de Heilige Aartsengel Michaël

Heilige Aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd.
Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel.
Dat God hem gebiede, zo smeken wij ootmoedig.
En Gij, Vorst van de hemelse legermacht,
drijf Satan en de andere boze geesten,
die tot het verderf van de zielen over de wereld ronddwalen,
door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.


 

01-07-2020 02:28

 

ONZE DAME VAN DE CARMEN, Patrones van de Zeelieden en Vissers In Spanje, Puerto Rico en Costa Rica is zij de beschermheilige van de zee, evenals de beschermheilige van de Spaanse marine. Ze wordt beschouwd als koningin en patrones van Chili, van zijn strijdkrachten en van de Carabineros; ze is patrones van de nationale politie, van het nationale leger, van de zeelieden en van de chauffeurs in Colombia; in Bolivia is ze de patrones van de natie en van de strijdkrachten; in Peru is ze "Patrones van de Creoolse" en "Eeuwigdurende burgemeester van de stad Lima" en in Venezuela is ze patrones van het leger en van de chauffeurs. Daarnaast was ze de beschermheilige van het leger van de Andes, ze is ook beschermheilige in deze Latijns-Amerikaanse landen: Argentinië, Ecuador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Panama, Peru, Lima, El Callao, Puerto Rico en Uruguay; en in Europa: Spanje, Italië en Malta.


 

"O mooiste bloem van Mt. Carmel, vruchtbare tak, pracht van de Hemel, Heilige Moeder van de Zoon van God, Onbevlekte Maagd, helpen mij in mijn noodzaak. O Sterre der Zee, help me en laat me je bent mijn moeder. O Heilige Maria, Moeder van God, Koningin van Hemel en aarde, ik nederig smeek u uit de grond van mijn hart om mij te hulp te komen in deze noodzaak (maak aanvraag). Er is niemand die je kracht kunnen weerstaan. O Maria, zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u. Sweet Mother Ik plaats deze zaak in jouw handen. Amen."

 

*          *          *          *          *

Het feest van de Heilige Maagd Maria van de berg Karmel valt op 16 juli.

De berg Karmel in het Heilige Land wordt in de Bijbel genoemd als de plek waar Elia streed tegen de profeten van de afgod Baäl.

In de twaalfde eeuw lieten kluizenaars zich door het geloof van de profeet Elia inspireren en vestigden zich op de berg Karmel, onder bescherming van de Heilige Maagd. Zij legden de basis voor de latere ordes van de karmelieten en karmelietessen.

De heilige karmeliet Simon Stock kreeg in de nacht van 15 op 16 juli 1251 in Cambridge een verschijning van de Heilige Maagd Maria. Zij gaf hem een scapulier. Maria beloofde bijzondere zegen voor allen die in de loop der eeuwen haar scapulier zouden dragen. De Kerk heeft plechtig en herhaaldelijk deze Mariadevotie, ontstaan in Engeland, goedgekeurd, zodat de pausen aan allen die het scapulier van Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel dragen talrijke geestelijke voorrechten hebben verleend.

In 1386 werd 16 juli voor de karmelieten een belangrijke feestdag. Sinds 1726 staat deze vrije gedachtenis op de liturgische kalender van de Rooms-Katholieke Kerk.

Onze Lieve Vrouw van de Berg Karmel is de patrones van de zeelieden. Zij is de veilige haven, waarin wij onze toevlucht moeten nemen te midden van alle stormen van het leven.

 

 

 

07-04-2020 14:11

 

We nodigen u uit om te vasten, te offeren en te gebed tijdens de Heilige Week, we sluiten ons aan bij het plan van onze Heer en Heiland Jezus Christus, zoals dat is verwoord in zijn boodschappen van 22 maart 2013 en 4 april 2012.

 

 

  •     Ontvang het sacrament van de biecht / (Kruistochtgebed 24 7 dagen lang)
  •     De vastentijd begint aanstaande maandag en eindigt op Goede Vrijdag om 15:30 uur.
  •     Als je de lijdensbeker met Jezus deelt, bid dan het kruistochtengebed 103 (drie keer), in de tijd van het vasten.
  •     Bid de Rozenkrans van Barmhartigheid dagelijks
  •     Bid de Novene van Goddelijke Barmhartigheid (begint op Goede Vrijdag)


"Jullie mogen het bidden, om andere zielen te redden, nooit moe worden. Jullie zijn Mijn strijdmacht en door de genaden die Ik jullie schenk, zullen jullie met Mij samenwerken om de aarde te zuiveren van de zonde voor Mijn Tweede Komst.

Het bidden is voor jullie allemaal niet altijd even gemakkelijk. De beste manier is om jullie te verenigen met Mijn smartelijke passie en na te denken over Mijn lijden en in het bijzonder over Mijn doodstrijd in de Hof. Mijn grote barmhartigheid is dan het meest vermogend. Het was juist vanwege de zondaars, met inbegrip van die heidenen die nooit de kans gekregen hebben om Mij te kennen, dat Ik de meeste doodsangsten uitstond."
4 april 2012.


--> Start Noveen tot de Goddelijke Barmhartigheid op Goede Vrijdag.

 

02-03-2020 00:35

 

 

Op één dag per maand (de 7e van elke maand) worden alle leden van de gebedsgroepen uit elk land uitgenodigd om zich te verenigen in gebed en de kruistochten van de maand te bidden. Wij doen dit om onze Heiland Jezus Christus op onze nederige manier te helpen om zielen te redden die hem zo dierbaar zijn.

 

Na de rozenkrans en de barmhartige rozenkrans zullen we deze gebeden vragend bidden: We bidden voor Wereldleiders, Naties en om oorlogen te vermijden.

 (96 - 2, 14, 27, 31, 32, 42, 54, 61, 77, 83, 84, 85, 87, 98, 99, 120, 162 - 96)

 

 

Dan bidden we het Kruistochtgebed 155 om deze missie te beschermen " ...mag ik degenen die deze boodschappen volgen vragen om voor deze missie te bidden? ...nooit eerder waren uw gebeden dringender dan op dit moment". (Boodschap van 08 juni 2014)

Tenslotte bidden we het Gebed van de Kruistochten 132 om deze missie van Satan te beschermen.(Boodschap van 31 januari 2014)

 
Hoor nu Mijn gebed om  jullie de bemoediging te geven die jullie nodig hebben:


"Vul mij nu, o Heer, met de gave van de Heilige Geest om Uw Allerheiligste Woord te dragen aan de zondaars die ik moet helpen redden in Uw naam. Help me om ze te bedekken met Uw kostbare bloed door mijn gebeden, zodat ze naar Uw Heilig Hart worden getrokken. Geef mij de gave van de Heilige Geest, zodat deze arme zielen zich kunnen verheugen in Uw Nieuwe Paradijs".

Zeg dit gebed elke dag nadat jullie Mijn Barmhartige Rozenkrans hebben gebeden en jullie zullen helpen Mijn kinderen te redden door jullie trouw aan Mij. (Boodschap 10 mei 2011)

Instructies voor de groepen: "U moet heilig water en een kruisbeeld met u hebben en dit speciale gebed bidden aan het begin en einde van elke gebedsbijeenkomst - Kruistochtgebed 96 (Boodschap van 25 januari 2013).

 

  * Wij raden ook aan om de toewijding aan de Heilige Harten van Jezus en Maria te bidden *.

--> Op Facebook HIER <------ op Facebook

 

 

--> KRUISTOCHTGEBEDEN

 

26-02-2020 15:51

 

 

Naar aanleiding van de oproep van onze Moeder nodigen wij u uit om elke vrijdag in de vastentijd het volledige rozenhoedje te bidden.

-----------------------------------------

in februari: 28  
          in maart 6, 13, 20, 27
in april: 3    
    

-----------------------------------------

 

H. Maagd Maria: Bid de Rozenkrans doorheen alle naties tussen nu en Paaszondag

Ontvangen op vrijdag 9 maart 2012

19.15 u

Mijn lief kind, hoe ween Ik als Ik zie hoe de haat oplaait, niet enkel tegen jou, maar ook tegen het heilig woord van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Je weet nu hoe Hij leed in de Hof van Gethsemane en hoe Hij tegenwoordig nog steeds lijdt aangezien elke poging van Hem om in te grijpen, om de zielen te redden, door de Boze gedwarsboomd wordt.

Aangezien de oorlogen nu beraamd worden, is het belangrijk dat Mijn Heilige Rozenkrans elke dag, voorafgaand aan Pasen, gebeden wordt.

Kinderen, als jullie, tussen nu en Pasen, elke dag van de week zouden kunnen wijden aan Mijn Heilige Rozenkrans en daarbij elke vrijdag de vier mysteries biddend, kan en zal in de wereld veel verwoesting getemperd worden.

Mijn Zoon is zo blij met diegenen die Zijn heilig woord, met liefde en zuiverheid van hart, aanvaarden.

Er worden grote genaden geschonken aan deze reine zielen die, zonder enige twijfel in hun hart, volkomen op Hem vertrouwen.

Jullie, Mijn kinderen, zijn de Rest, de kleine kern van gelovigen die zullen helpen de strijdmacht, die nu vereist is om de zonde in de wereld te verminderen, te doen aangroeien.

Jullie gebeden, en vooral Mijn Heilige Rozenkrans, zijn de wapens die nodig zijn om de Boze, en diegenen die hij in alle hoeken van de aarde inpalmt, te vernietigen.

Ga nu, Mijn kinderen, en organiseer wereldwijd gebed zodat Mijn Rozenkrans tussen nu en Paaszondag doorheen alle naties gebeden wordt.

Ga heen in vrede, Mijn kind. De genaden die jou nu gegeven worden, zullen je helpen om te gaan met de dagelijkse aanvallen van Satan aangezien zijn woede door dit werk toeneemt.

Jullie Hemelse Moeder

Moeder van de Verlossing

 

https://www.dewaarschuwing.be/nl/boodschap/h-maagd-maria-bid-de-rozenkrans-doorheen-alle-naties-tussen-nu-en-paaszondag-2012-03-09

 

26-02-2020 15:24

 

Vasten is belangrijk voor jullie ziel

Ontvangen op woensdag 22 februari 2012

19.00 u

Boodschap ontvangen door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid tijdens de Eucharistische Aanbidding

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Imiteer Mijn vasten in de woestijn door kleine offers te brengen.

Vasten is belangrijk voor jullie ziel. Het reinigt de geest en biedt Mij veel vertroosting.

Jullie kunnen veel zielen redden door slechts eenmaal per week te vasten.

Dat mag naar jullie wens zijn. Het enige wat telt, is dat jullie deze dag opofferen voor de zielen.

Gebruik deze periode om Mij te helpen in Mijn strijd om de zielen.

Overweeg Mijn leven op aarde en het geschenk dat Ik, door Mijn kruisdood, schonk om al Mijn kinderen het Eeuwig Leven te verschaffen.

Deze paar weken van de Vasten moeten gebruikt worden om jullie ziel en deze van jullie broeders en zusters voor te bereiden.

Bereid jullie a.u.b. voor op de Heilige Week en op Pasen door het bidden van dit kruistochtgebed (34) Mijn geschenk van vasten aan Jezus

O mijn Jezus,
help mij om op mijn eigen bescheiden manier
Uw leven van opoffering na te volgen
om de mensheid te redden.
 
Sta mij toe U het geschenk aan te bieden,
van één dag per week te vasten doorheen heel de Veertigdagentijd,
om de mensheid te redden
opdat zij de poorten van het Nieuw Paradijs op aarde
kunnen binnentreden.
 
Ik bied U, lieve Jezus, mijn offer aan met liefde en vreugde in mijn hart om U de omvang van mijn liefde te tonen.
Door dit offer smeek ik U om de redding van elke ziel
die in ongenade gevallen kan zijn.
Amen.

Laat angst jullie hoop op eeuwige redding niet overschaduwen, kinderen! De zuivering zal snel gebeuren.

Jullie, Mijn volgelingen, die het Zegel van de Levende God aanvaarden, zijn gezegend.

Jullie moeten jullie geen zorgen maken.

Jullie moeten sterk zijn.

Jullie moeten hoopvol zijn en jullie te allen tijde op Mij concentreren.

Pas dan zullen jullie opgaan en zonder aarzelen de doornige weg bewandelen.

Ik zal jullie de weg wijzen en jullie bij elke stap op jullie tocht leiden.

Jullie geliefde Jezus

 

https://www.dewaarschuwing.be/nl/boodschap/vasten-is-belangrijk-voor-jullie-ziel-2012-02-22

 

13-02-2020 16:40

 

Beste volgelingen van het Boek der Waarheid, we willen u eraan herinneren dat...

 

God de Almachtige Vader zei in de boodschap in het Boek der Waarheid van 4 april 2013: "Alleen zij die het Zegel aanvaarden, het in hun huizen bewaren of het op hen dragen, zullen worden beschermd".  We moeten er daarom altijd naar streven om het Zegel van de Levende God te dragen en met ons mee te Zegelrol en te bidden of het Zegel van de Levende God te allen tijde Scapulier te dragen.  We moeten een van beide meenemen als we ons op de werkvloer willen beschermen. Het kan in onze auto's, portemonnees, koffers, aktetassen of in schooltassen worden geplaatst. Om de richting van God de Vader aan te houden is het belangrijk om dagelijks het Kruistochtengebed 33 te bidden, dat een integraal onderdeel is van de belofte van bescherming van het Zegel van de Levende God.

De Medaille van Verlossing en het bidden van het rozenkransgebed op de rozenkrans van de Medaille van Verlossing zal volgens de Moeder van de Verlossing helpen bij de bekering van de zielen.

Vergeet niet, beste broeders, dat we God volledig moeten vertrouwen en op al zijn beloften, genaden en buitengewone gaven die Hij ons heeft gegeven, zodat we deze eindtijden onder ogen kunnen zien voor de Tweede Komst van onze Heer Jezus Christus.

 

 

 

God zegene je,

Het Boek der Waarheid - Coördinatie Team

01-02-2020 04:43

 

God de Vader: Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God

Ontvangen op maandag 20 februari 2012

0.20 u

Mijn geliefde dochter, Mijn Hart kreunt van verdriet om de zonden van Mijn kinderen.

Zoals bij elke liefdevolle vader verscheurt hun verdorven haat voor elkaar Mijn Hart.

Het is als een zwaard dat Mijn Hart doorboort en dat zich niet zal terugtrekken.

Ik Ben de Allerhoogste God die, door de vrije wil die Ik aan al Mijn kinderen gegeven heb, een voortdurende pijn zal moeten verdragen tot het Nieuw Paradijs op aarde zich ontvouwt.

Dan zullen jullie, Mijn kinderen, jullie eenstemmig verenigen met Mijn Heilige Wil.

Tot dat gebeurt, kan er geen vrede op aarde zijn.

Pas wanneer de Boze, en diegenen die slaafs de leugens volgen die hij belooft, eindelijk verpletterd zijn, kan de wereld rustig worden.

Mijn dochter, vertel Mijn kinderen dat Ik geen behagen schep in de gedachte Mijn kinderen te straffen want Ik houd van hen.

Zij zijn de Mijnen, Mijn gekoesterde schepping. Te moeten zien hoe de Boze hun ziel bedorven heeft, is een voortdurende kwelling voor Mij, hun geliefde Vader.

Ik verlang jullie allemaal, lieve kinderen, die Mijn liefde voor jullie kennen en bevatten, op te nemen in Mijn mooi Nieuw Paradijs op aarde.

Ik beloof jullie dat de vervolging snel zal passeren en dat jullie beschermd zullen worden.

Want Ik laat jullie nu het Zegel van Mijn liefde en bescherming na.

Hiermee zullen jullie ontsnappen aan de aandacht van diegenen die ontbering zullen veroorzaken in jullie landen.

Mijn Zegel is Mijn belofte van redding. Met dit Zegel zal Mijn kracht door jullie stromen en zal er jullie geen kwaad overkomen.

Dit is een wonder, kinderen, en enkel diegenen die buigen voor Mij, hun Heer en Schepper van alle dingen, zoals kleine  kinderen met liefde voor Mij in hun hart, kunnen gezegend worden met dit goddelijk geschenk.

Richt jullie nu op en aanvaard Mijn Zegel, het Zegel van de Levende God.

Bid dit kruistochtgebed (33) om Mijn Zegel te erkennen en het te aanvaarden met liefde, vreugde en dankbaarheid.

O mijn God, mijn liefhebbende Vader,
ik aanvaard met liefde en dankbaarheid
Uw Goddelijk Zegel van bescherming.

Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.

Ik buig neer in nederige dankzegging
en bied U mijn diepe liefde
en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.

Ik smeek U om mij en mijn geliefden
te beschermen met dit bijzondere Zegel.
En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.

Ik houd van U, lieve Vader.

Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed,
de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon
als verzoening voor de zonden van de wereld
en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.

 

Ga, Mijn kinderen, en vrees niet! Vertrouw op Mij, jullie geliefde Vader, die elk van jullie liefdevol geschapen heeft.

Ik ken elke afzonderlijke ziel. Elk stukje van jullie is Mij bekend. Er is er niet één onder jullie die minder bemind wordt dan een ander.

Hierdoor wil Ik niet één ziel verliezen. Niet één!

Blijf a.u.b. elke dag het Kroontje van Mijn Goddelijke Barmhartigheid bidden!

Op zekere dag zullen jullie begrijpen waarom deze zuivering nodig is.

Jullie liefhebbende Vader in de Hemel
God de Allerhoogste

https://www.dewaarschuwing.be/

 

 

01-02-2020 04:17

 

Op één dag per maand (de 7e van elke maand) worden alle leden van de gebedsgroepen uit elk land uitgenodigd om zich te verenigen in gebed en de kruistochten van de maand te bidden. Wij doen dit om onze Heiland Jezus Christus op onze nederige manier te helpen om zielen te redden die hem zo dierbaar zijn.

 

Na de rozenkrans en de barmhartige rozenkrans zullen we deze gebeden vragend bidden: Redding van zielen.

 (96 - 3, 4, 8, 16, 43, 55, 60, 88, 131 - 6, 18, 20, 42, 54, 71, 83 - 96)

 

 

Dan bidden we het Kruistochtgebed 155 om deze missie te beschermen " ...mag ik degenen die deze boodschappen volgen vragen om voor deze missie te bidden? ...nooit eerder waren uw gebeden dringender dan op dit moment". (Boodschap van 08 juni 2014)

Tenslotte bidden we het Gebed van de Kruistochten 132 om deze missie van Satan te beschermen.(Boodschap van 31 januari 2014)

 
Hoor nu Mijn gebed om  jullie de bemoediging te geven die jullie nodig hebben:


"Vul mij nu, o Heer, met de gave van de Heilige Geest om Uw Allerheiligste Woord te dragen aan de zondaars die ik moet helpen redden in Uw naam. Help me om ze te bedekken met Uw kostbare bloed door mijn gebeden, zodat ze naar Uw Heilig Hart worden getrokken. Geef mij de gave van de Heilige Geest, zodat deze arme zielen zich kunnen verheugen in Uw Nieuwe Paradijs".

Zeg dit gebed elke dag nadat jullie Mijn Barmhartige Rozenkrans hebben gebeden en jullie zullen helpen Mijn kinderen te redden door jullie trouw aan Mij. (Boodschap 10 mei 2011)

Instructies voor de groepen: "U moet heilig water en een kruisbeeld met u hebben en dit speciale gebed bidden aan het begin en einde van elke gebedsbijeenkomst - Kruistochtgebed 96 (Boodschap van 25 januari 2013).

 

  * Wij raden ook aan om de toewijding aan de Heilige Harten van Jezus en Maria te bidden *.

--> Op Facebook HIER <------ op Facebook

 

 

--> KRUISTOCHTGEBEDEN

 

01-02-2020 04:10

 

 

 

"Simeon nam het Kind in zijn armen en zegende God"

      "Houd uw lampen brandende" (Lc 12,35). Laten we zo door dit zichtbare teken, de vreugde tonen die wij met Simeon delen, die het licht van de wereld in zijn armen draagt... Laten we vurig zijn in onze toewijding en stralen door onze werken, dan zullen we met Simeon Christus in onze armen dragen... Vandaag heeft de Kerk de zo mooie gewoonte om kaarsen te dragen... Wie herinnert zich vandaag niet de gelukzalige oude man, als men zijn kaars brandend in handen houdt? Op deze dag heeft hij Jezus in zijn armen genomen, het Woord dat in het vlees aanwezig is, gelijk het licht in de was, en getuigt dat Christus "een licht, tot verlichting van alle naties” is. Simeon was zelf ook "een brandende en stralende lamp", en hij gaf getuigenis van het licht (Joh 5,35;1,7). Daarom was hij, geleid door de Heilige Geest waarvan hij vervuld was, naar de Tempel gekomen "om uw barmhartigheid te ontvangen midden in uw Tempel" (Ps 48,10) en om te verkondigen dat dit licht de Barmhartigheid en het Licht van uw volk was.

O oude man die straalt van vrede, u droeg niet alleen het licht in uw armen, maar u werd er ook van doorstraald. U werd zo goed door Christus verlicht, dat u vooruit zag hoe Hij de naties zou verlichten..., en hoe heden ons geloof zou stralen. Verheugt u nu, heilige oude man; zie vandaag wat u tevoren opgemerkt had: de duisternis van de wereld is verdwenen; "de naties wandelen in het licht"; "heel de aarde is vervuld met zijn heerlijkheid" (Jes 60,3; 6,3).

1 | 2 | 3 | 4 >>