Verschillend

02-12-2019 00:17

 

Op één dag per maand (de 7e van elke maand) worden alle leden van de gebedsgroepen uit elk land uitgenodigd om zich te verenigen in gebed en de kruistochten van de maand te bidden. Wij doen dit om onze Heiland Jezus Christus op onze nederige manier te helpen om zielen te redden die hem zo dierbaar zijn.

 

Na de rozenkrans en de barmhartige rozenkrans zullen we deze gebeden vragend bidden: help, bevrijd me, voorbereiding...

(96 - 10, 12, 36, 39, 44, 45, 46, 47, 62, 63, 74, 76, 89, 116, 127, 128,129,134, 136, 137, 139, 142, 148, 149, 151, 152, 159, 160, 161, 163, 165 - 96)

 

 

Dan bidden we het Kruistochtgebed 155 om deze missie te beschermen " ...mag ik degenen die deze boodschappen volgen vragen om voor deze missie te bidden? ...nooit eerder waren uw gebeden dringender dan op dit moment". (Boodschap van 08 juni 2014)

Tenslotte bidden we het Gebed van de Kruistochten 132 om deze missie van Satan te beschermen.(Boodschap van 31 januari 2014)

 
Hoor nu Mijn gebed om  jullie de bemoediging te geven die jullie nodig hebben:


"Vul mij nu, o Heer, met de gave van de Heilige Geest om Uw Allerheiligste Woord te dragen aan de zondaars die ik moet helpen redden in Uw naam. Help me om ze te bedekken met Uw kostbare bloed door mijn gebeden, zodat ze naar Uw Heilig Hart worden getrokken. Geef mij de gave van de Heilige Geest, zodat deze arme zielen zich kunnen verheugen in Uw Nieuwe Paradijs".

Zeg dit gebed elke dag nadat jullie Mijn Barmhartige Rozenkrans hebben gebeden en jullie zullen helpen Mijn kinderen te redden door jullie trouw aan Mij. (Boodschap 10 mei 2011)

Instructies voor de groepen: "U moet heilig water en een kruisbeeld met u hebben en dit speciale gebed bidden aan het begin en einde van elke gebedsbijeenkomst - Kruistochtgebed 96 (Boodschap van 25 januari 2013).

 

  * Wij raden ook aan om de toewijding aan de Heilige Harten van Jezus en Maria te bidden *.

--> Op Facebook HIER <------ op Facebook

 

 

--> KRUISTOCHTGEBEDEN

 

08-11-2019 11:10

 

Laten we op deze bijzondere dag, de verjaardag van deze Missie, ons verenigen in Dankzegging en eerbetoon aan God, bidden voor de KRUISTOCHTGEBEDEN: 5, 11, 12, 33, 38, 82, 109 en 132.

 

 

Kruistochtgebed 5 ‘Eer aan God de Allerhoogste’ 

O, Eeuwige Vader,
wij bieden U onze gebeden aan,
vreugdevol dankend voor Uw kostbaar geschenk van barmhartigheid
aan de gehele mensheid.
 
Wij verheugen ons en bieden U, Roemrijkste Koning,
onze lof en aanbidding aan
voor Uw liefhebbende en tedere barmhartigheid.
 
U, Allerhoogste God, bent onze Koning
en voor dit geschenk dat U ons nu brengt,
liggen we in nederige dienstbaarheid aan Uw voeten.
 
A.u.b. God, ontferm U over al Uw kinderen. Amen.

 

 

Kruistochtgebed 11 - ‘Stop de haat tegen de zieners’ 

O Heilig Hart van Jezus,
stop a.u.b. de haat en jaloersheid
die bestaat onder Uw volgelingen
jegens Uw waarachtige zieners in deze tijd.
 
Ik bid dat U mijn gebed zult verhoren
om Uw zieners de kracht te geven die zij nodig hebben

        om Uw allerheiligste Woord te verkondigen aan een ongelovige wereld. Amen

 

Kruistochtgebed 12 - ‘Gebed om de zonde van hoogmoed te vermijden’

O mijn Jezus,
help mij om de zonde van hoogmoed te vermijden
wanneer ik in Uw naam spreek.
Vergeef mij als ik weleens iemand in Uw heilige naam kleineer.
 
Help mij te luisteren, Jezus,
wanneer Uw stem zich laat horen
en vervul mij met Uw Heilige Geest
zodat ik de waarheid van Uw Woord kan onderscheiden
wanneer U tot de mensheid roept. Amen.

 

Kruistochtgebed 33 - ‘Richt jullie nu op en aanvaard het Zegel van de Levende God’

O mijn God, mijn liefhebbende Vader,
ik aanvaard met liefde en dankbaarheid
Uw Goddelijk Zegel van bescherming.
 
Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.
 
Ik buig neer in nederige dankzegging
en bied U mijn diepe liefde
en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.
 
Ik smeek U om mij en mijn geliefden
te beschermen met dit bijzondere Zegel.
En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.
 
Ik houd van U, lieve Vader.
 
Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed,
de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon
als verzoening voor de zonden van de wereld
en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.

 

Kruistochtgebed 38 - ‘Gebed om de redding van de Katholieke Kerk’

O Gezegende Moeder van de Verlossing,
bid a.u.b. in deze moeilijke tijden voor de Katholieke Kerk
en voor onze geliefde Paus Benedictus XVI
om zijn lijden te verlichten.
 
Wij vragen U, Moeder van de Verlossing,
om de gewijde dienaren van God te bedekken met Uw heilige mantel opdat de genaden hen geschonken worden
om sterk, trouw en moedig te zijn
tijdens de beproevingen waarmee ze geconfronteerd worden.
 
Bid bovendien dat zij hun kudde zullen hoeden
overeenkomstig de ware Leer van de Katholieke Kerk
 
O Heilige Moeder van God,
geef ons, Uw Restkerk op aarde,
de gave van het leiderschap
zodat we kunnen helpen
om de zielen naar het Koninkrijk van Uw Zoon te leiden.
 
Wij vragen U, Moeder van de Verlossing,
om de Bedrieger weg te houden van de volgelingen van Uw Zoon,
in hun streven om hun ziel te vrijwaren,
zodat zij geschikt worden
om de poorten van het Nieuw Paradijs op aarde binnen te gaan. Amen.

 

 

Kruistochtgebed 82 - ‘Om de zege van de Restkerk’ 

Jezus, Koning en Redder van de wereld,
wij beloven U ons eerbetoon, onze trouw en onze daden,
om aan allen Uw glorie te verkondigen.
 
Help ons de kracht en het vertrouwen te krijgen
om op te staan en te allen tijde de waarheid bekend te maken.
Sta nooit toe dat wij wankelen of talmen in onze opmars naar de zege
en in ons plan om zielen te redden.
 
Wij beloven U onze overgave, ons hart en al wat wij bezitten,
zodat wij vrij zijn van obstakels
wanneer wij de doornige weg
naar de poorten van het Nieuw Paradijs voortzetten.
 
Wij houden van U, liefste Jezus, onze geliefde Redder en Verlosser.
 
Wij verenigen ons met lichaam, ziel en geest in Uw Heilig Hart.
 
Stort Uw genade van bescherming over ons uit.
 
Bedek ons met Uw Kostbaar Bloed
zodat we met de moed en liefde vervuld worden om op te staan

         en de waarheid over Uw Nieuw Koninkrijk bekend te maken. Amen

 

Kruistochtgebed 109 - ‘Om de gave van vertrouwen’

O mijn liefste Jezus, help mij om U te vertrouwen.
Om te vertrouwen op Uw belofte om terug te komen.
Om de waarheid over Uw Tweede Komst aan te nemen.
 
Om te vertrouwen op de belofte van God de Vader
toen Hij zei dat Hij U Uw Koninkrijk zou schenken.
 
Help mij om op Uw Leer te vertrouwen,
op Uw plan om de wereld te redden.
 
Help mij om Uw gaven met welwillendheid aan te nemen.
 
Help mij om op U te vertrouwen
zodat ik mijn angst kwijtraak

        en zodat ik Uw liefde mijn hart en ziel kan laten overspoelen. Amen

 

Kruistochtgebed 132 - ‘Verzaak aan Satan om deze missie te beschermen’ 

Om deze missie te beschermen tegen de verdorvenheid van Satan, vraag Ik dat jullie dit krachtig gebed om Satan af te zweren, beginnen te bidden. Wanneer jullie dit kruistochtgebed minstens tweemaal per week bidden, zullen jullie helpen om deze missie van redding te beschermen en zullen jullie meer zielen naar de wereld van Gods Koninkrijk brengen.

O Moeder van de Verlossing, kom deze missie te hulp.
Help ons, Gods restleger, om aan Satan te verzaken.
Wij smeken U om de kop van het Beest met Uw hiel te verpletteren
en alle obstakels in onze missie om zielen te redden, te verwijderen.
Amen.

*************************************************************************************************

Eerste boodschap van de Maagd Maria

Ontvangen op maandag 8 november 2010

15.30 u  thuis na de rozenkrans

( Aankondiging van de toekomstige profetieën, die nog ontvangen gaan worden door de particuliere zienster, die op dit moment geen idee had wat er van haar gevraagd zou worden. )

Mijn kind, je hebt een verantwoordelijke taak te volbrengen en je mag je door niemand laten tegenhouden. De waarheid moet uitgebracht worden. Jij bent gekozen om dit werk uit te voeren. Mijn kind, blijf sterk! Vertrouw op God hierboven voor begeleiding om Mijn werk te doen.

Je hebt al de heiligen die met jou meewerken. De gestaltes* (zie einde boodschap) die je zag, zijn daar allen om jou te helpen Mijn grenzeloze boodschappen te verspreiden opdat de hele wereld ze te horen krijgt. Je wordt geleid. Je zult het niet gemakkelijk vinden maar je houdt ervan om door te bijten. Wat er gebeurt, is allemaal aangekondigd. Jij bent een instrument om het woord van God mee te delen aan al Zijn kinderen.

Vergeet het nooit, God houdt van al Zijn kinderen met inbegrip van de zondaars die Hem beledigd hebben. Smeek om barmhartigheid voor iedereen van jullie. De Heilige Familie zal herenigd worden.

(Pauze… Op dat moment was ik verrast dus ik vroeg O.L.Vrouw: Heb ik dit deel juist begrepen? Ze glimlachte zachtjes en vervolgde…)

Neem je pen. Dat klopt en verspreidt de waarheid voor het te laat is.

Deze boodschappen zijn van goddelijke oorsprong en moeten gerespecteerd worden. Ik vertrouw op jou om ervoor te zorgen dat deze op doeltreffende wijze uitgebracht worden aan een ongelovige wereld. Het is van het uiterste belang dat je sterk blijft voor Mijn geliefde Zoon. Ik weet dat je lijdt voor Hem, met Hem en door Hem. Verheug je want dit is goed. Jij bent gezegend, Mijn kind, om gekozen te zijn voor dit werk. Blijf sterk!

Bid elke dag voor begeleiding! Je zult sterker worden als de tijd vordert. Vrees niet, Ik ben met jou en je familie elke dag. Je wordt vervuld met de Heilige Geest zodat je de waarheid over Mijn Vaders plan op aarde kan ontsluieren.

Mijn kind, schuif je twijfels terzijde! Je beeldt je deze boodschappen niet in. De voorzeggingen uit de Bijbel staan op het punt zich te ontvouwen.

Bid voor alle kinderen van God. Mijn zeer geliefde Zoon wordt elke dag zoveel pijn gedaan. Hij wordt gekweld door de zonden van de mensen. Zijn lijden heeft ongekende hoogten bereikt die Hij niet ervaren heeft sinds Zijn dood op het kruis.

Jij hebt de nodige energie en geestdrift, met de zegen van God, om je missie uit te voeren. Jouw zuivering is compleet. Je bent klaar voor de strijd die je wacht.

Ga nu, Mijn kind. Trek je pantser aan! Sta op met opgeheven hoofd en help om te vechten tegen de Kwade. Wanhoop niet van tijd tot tijd als je je eenzaam voelt. Je hebt al de engelen en heiligen – inclusief H. Johannes Paulus II, H. Faustina, en H. Jozef die je begeleiden bij elke stap van de weg.

Dank je, Mijn kind, voor het geloof dat je getoond hebt. Je bent een vechter en zeer bemind door God de Vader en Mijn zeer geliefde Zoon. Je bent één met Jezus en je hand wordt geleid door de Heilige Geest.

Ga nu, Mijn kind, om het werk uit te voeren en maak gebruik van alle beschikbare middelen in deze belangrijkste tijd in de geschiedenis van de mensheid.

God zegent jou, Mijn kind.

 

Eerste boodschap ontvangen van onze Verlosser Jezus Christus

Ontvangen op dinsdag 9 november 2010

3.00 u

Ziezo, de tijd is nabij voor jou om de wereld te vertellen dat de gerechtigheid allen, die Mij verwerpen, zal overvallen. Mijn barmhartigheid kent geen grenzen voor al degenen die zich laten leiden door de waarheid van Mijn lijden op het kruis.

Vreugde aan diegenen van Mijn volgelingen die de bekoringen afwijzen waarmee ze elke dag geconfronteerd worden. Anderen die Mijn onderrichtingen de rug toekeerden, zijn blind voor de beloften door Mij gemaakt toen Ik voor hun zonden stierf op het kruis.

Ik heb enorme pijn en voel Me troosteloos door de verlatenheid die Ik ondervind door Mijn geliefde zondaars waarvoor Ik Mijn aardse leven gegeven heb.

De aarde is op dit moment in duisternis. Zij, Mijn volgelingen, lijden veel met Mij als zij een wereld zien van zondaars die zich niet alleen tegen God, Mijn Eeuwige Vader, hebben gekeerd maar ook tegen Mij die een groot offer volbracht om hen te redden van het Rijk van de eeuwige verdoemenis.

Ik ben verontrust en ween bittere tranen van teleurstelling en verdriet door de manier waarop Ik voor de tweede maal word afgewezen. Ik spoor Mijn volgelingen aan om zich te verzamelen op dit moment van leed in de wereld. Zij moeten hun onverschilligheid terzijde schuiven om te bidden en zich te verenigen met Mij om diegenen te helpen van wie de zielen gestolen werden door de Kwade.

Er is nog tijd voor de zondaars om zich te bekeren. Er bestaat geen gemakkelijke weg. Het moet vanuit het hart komen.

Gelovigen, wees niet bang jullie stemmen te verheffen in een eenstemmige samenklank om de liefde die Ik voor allen heb, bekend te maken.

Christenen, Moslims, Hindoes, Joden en al deze door de feilbare geest van de mensheid afgeleide geloofsovertuigingen – Ik roep jullie allen een laatste keer op om jullie ogen te openen voor het ware woord van God. De God die jullie het woord gezonden heeft door de profeten. De waarheid werd geschreven en gedocumenteerd in het heilige woord van de Bijbel welke niemand mag bijsturen, wijzigen of proberen te verdraaien naar zijn eigen interpretatie. Er is maar één God. Dus leg neer jullie wapens, open jullie ogen en volg Mij naar het Eeuwige Leven!

Ik houd zoveel van jullie allemaal dat Ik Mijn leven gegeven heb voor jullie. Zijn jullie dit vergeten? Door Mijn Goddelijke Barmhartigheid smeek Ik ieder van jullie een laatste maal om naar Mij terug te keren. Door Mijn barmhartigheid kom Ik terug naar de aarde om te oordelen en jullie te helpen om in jullie harten te kijken en de waarheid te zoeken. Laat niet toe dat de Bedrieger jullie te gronde richt! Zoek de waarheid. Liefde - zuivere liefde – is de weg naar Mijn Vaders Koninkrijk.

A.u.b., a.u.b., denk aan Mijn Goddelijke Barmhartigheid! Ik houd van iedereen van jullie! Bid nu voor vergiffenis! Steek jullie handen uit en laat Me jullie leiden naar Mijn Vaders Koninkrijk. Ik kom terug naar de aarde zoals aangekondigd. Die tijd komt er zo snel aan dat velen niet voorbereid zullen zijn. Zo velen zullen geschokt en overrompeld zijn zodat zij niet zullen geloven dat het plaatsvindt. Er is nu niet veel tijd meer voor Mijn profeten om de mensheid te helpen zich voor te bereiden op deze grote gebeurtenis.

Gelovigen, Ik roep jullie allen op om acht te slaan op Mijn waarschuwing. Verspreid de waarheid! Zet mensen aan om te vragen naar Mijn barmhartigheid. Ik zal Me tot en met hun allerlaatste ademtocht inspannen om elke ziel die berouw heeft te redden.

Ik kan niet, en zal niet, ingrijpen tegen hun vrije wil in. Ik smeek jullie om te luisteren en acht te slaan op Mijn woord. Ik houd van jullie allemaal. Ik vraag jullie te bidden om bekering vóór de Eindtijd die bijna bij ons is. Ik heb niet de wens om Mijn volgelingen bang te maken maar Ik smeek ieder van jullie om nu zielen te redden. Jullie moeten iedereen herinneren aan de dringende noodzakelijkheid om hun geesten te verwijderen van wereldse bezigheden. Zoek in de plaats daarvan de deugden op van eenvoudige nederigheid, ontdaan van egoïsme en afgodendienst.

Het eenvoudige volk zal de weg moeten voorgaan door de waarheid over Mijn Tweede Komst te verspreiden.

Door de snel evoluerende spirituele duisternis, verspreid door het atheïsme en de heftigheid van de satanische cultus in de trieste en ondankbare wereld van vandaag, zijn het de eenvoudige zielen, de echte gelovigen, die deze taak zullen moeten opnemen.

Bid nu voor de redding van de mensheid omdat de wereld nu staat voor de Grote Beproeving zoals aangekondigd in de Heilige Schrift. Het zal afhangen van de eigen vrije wil van de mensheid of ze al dan niet klaar zijn om uit te zien naar de verzoening voor hun zonden. Ze moeten nooit bang zijn. Mijn liefde is altijd goedertieren.

Jullie Verlosser, Jezus Christus.

 

Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

Ontvangen op vrijdag 20 januari 2012

20.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is niet nodig om je zorgen te maken over de menselijke opinie.

De inzichten van de mensheid zijn niets in vergelijking met Mijn heilige woorden die jou gegeven worden.

Mijn woord gaat boven alles. Geen enkel ander inzicht, strijdig met Mijn woord, mag jou verontrusten.

Mijn dochter, Ik heb thans weinig tijd om de mensheid te redden.

Mijn dochter, er zal nu zoveel van jou verwacht worden en zo snel dat je niet in staat zult zijn om op adem te komen.

Er worden nu veel openbaringen aan jou meegedeeld zodat Mijn kinderen weten hoe ze zichzelf gepast kunnen voorbereiden.

Wanneer je zou toestaan dat afleidingen, zoals de meningen of inzichten van mensen, jouw tijd onnodig in beslag nemen dan zal dat jou afhouden van het werk dat écht belangrijk is.

Sta Mij toe om je op dit moment te vervullen met liefde en troost.

De Waarschuwing is heel dichtbij. Zodra Mijn stralen van barmhartigheid de hele wereld omhullen zal iedereen, die in Mij gelooft, tot inkeer komen.

Diegenen die Mijn boodschappen, aan jou gegeven, aan de kaak stellen en die Mij liefhebben, zullen terugkeren naar Mijn Heilig Hart met liefde en vreugde in hun ziel.

De Waarschuwing zal nauwelijks plaatsgevonden hebben of een aantal gebeurtenissen zullen zich voordoen.

De Antichrist en zijn groepering zal, hoewel verzwakt ten gevolge van de wereldwijde schuldbekentenis, zijn overmeestering van Mijn Heilige Kerk van binnenuit beginnen plannen.

 Mijn strijdmacht zal stelling nemen en beginnen strijden om de Heilige Katholieke Kerk te redden van de ondergang. Zij, de Valse Profeet en zijn volgelingen, zullen niet winnen, Mijn dochter, maar hoe huil Ik om die gewijde dienaren van Mij die zullen afhaken.

Zij zullen zo misleid worden dat zij zullen denken dat ze de strenggelovige Katholieke Kerk volgen.

In feite zullen zij partij kiezen voor de Valse Profeet die met trots en minachting in zijn hart zal heersen over Mijn Heilige Stoel.

Jij, Mijn dochter, moet Mijn kinderen vragen om intens te bidden om deze gruwel te beperken.

Ik heb gebed nodig om de zielen van Mijn arme misleide priesters, bisschoppen en kardinalen, die blind zijn voor de waarheid, te redden.

De Heilige Stoel van Petrus zal ontheiligd worden door de gevallen engelen van Satan samen met de Antichrist en zijn diverse organisaties.

Zij zijn allen één, Mijn dochter, voortgekomen uit Satan.

Ik weet dat dit angstaanjagend is maar het zal niet lang duren. Gebed en veel daarvan zal deze gebeurtenissen matigen en zal helpen om deze af te wenden.

Bereid jullie ziel nu voor, kinderen, door zo snel mogelijk te gaan biechten als jullie katholiek zijn. Zo niet, spoor Ik jullie allemaal aan met zuiverheid van hart te vragen om verlossing van jullie zonden.

 Dit zal jullie lijden, door de boetedoening bij de Waarschuwing, verlichten. Daarna moeten jullie bidden om vrede op aarde.

De voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zullen beginnen onmiddellijk nadat de Waarschuwing heeft plaatsgevonden.

Het verzegelde Boek der Waarheid zal geopend worden en de geheimen zullen door jou geopenbaard worden, Mijn dochter, zichtbaar voor de hele wereld.

 Mijn Boek der Waarheid zal aan de wereld gegeven worden opdat jullie ziel gezuiverd wordt in verbondenheid met Mij.

Pas dan zullen jullie klaar zijn om met Mij mee te gaan naar het tijdperk van Mijn Vaders goddelijke Wil, het tijdperk van Vrede, Mijn Nieuw Paradijs op aarde.

Jullie geliefde Jezus

Redder van de mensheid

 

 

01-10-2019 13:36

 

Vanaf 23 januari aanstaande en elke 23ste van elke maand zullen wij ons vanuit ons huis verenigen om te bidden voor heel Amerika, in ieder geval De Heilige Rozenkrans (mensen die graag de 3 Mysteries willen bidden: vreugdevol, droevig en glorieus) en de volgende gebedskruistochten: 26, 85, 141, 30, 31, 124 en 80.

 

Kruistochtgebed 26 Bid de Rozenkrans om te helpen jullie land te redden

 

O.L.Vrouw verzocht de mensen dringend om Haar Heilige Rozenkrans te bidden om te helpen hun land te redden.

Gebed voor de Rozenkrans
O Koningin van de Heilige Rozenkrans,
U heeft zich verwaardigd om naar Fatima te komen
om aan de drie herderskinderen de schatten van genade,
verborgen in de Rozenkrans, te onthullen.

 Beziel mijn hart met een oprechte liefde voor deze devotieopdat ik, door het overwegen van de Mysteries van onze Verlossingdie hierin herdacht worden,verrijkt mag worden door de vruchten ervanen zo vrede voor de wereld,bekering voor de zondaars en Rusland,en de genaden die ik U vraag door deze Rozenkrans (vermeld hier je verzoek) mag verkrijgen. Ik vraag dit tot meerdere eer en glorie van God, voor Uw eigen eeren voor het welzijn van de zielen, maar ook voor mijzelf. Amen.

 

 

Kruistochtgebed 85 Om de Verenigde Staten van Amerika te behoeden voor de hand van de Bedrieger

 O lieve Jezus, bedek onze natie met Uw meest waardevolle bescherming.

 
Vergeef ons onze zonden tegen Gods Geboden.
Help het Amerikaanse volk om zich terug naar God te keren.
Open hun geest voor de ware weg van de Heer.
Ontsluit hun versteende hart zodat zij Uw hand van barmhartigheid zullen verwelkomen.
 
Help deze natie op te staan tegen de godslasteringen die ons mogelijk opgelegd worden om ons te dwingen Uw Tegenwoordigheid te ontkennen.
 
Wij smeken U, Jezus, ons te redden, ons te beschermen tegen alle kwaad en ons volk in Uw Heilig Hart te sluiten. Amen.

 

Kruistochtgebed 141  ‘Bescherming tegen vervolging’

 Lieve Jezus, verdedig mij in mijn strijd om tot elke prijs trouw te blijven aan Uw Woord.

Beschut mij tegen Uw vijanden.
Bescherm mij tegen diegenen die mij omwille van U vervolgen.
 
Deel in mijn pijn.
Verlicht mijn lijden.
Verhef mij in het Licht van Uw aanschijn tot de dag dat U terugkomt om de wereld eeuwige zaligheid te brengen.
 
Vergeef diegenen die mij vervolgen.
Gebruik mijn lijden als verzoening voor hun zonden zodat zij in hun hart vrede kunnen vinden en U op de laatste dag met berouw in hun ziel kunnen verwelkomen. Amen.

 

Kruistochtgebed 30  "Gebed om oorlog, hongersnood en godsdienstvervolging af te wenden"

 

O mijn Eeuwige Vader,
God, de Schepper van het heelal,
In naam van Uw dierbare Zoon smeek ik U om ervoor te zorgen dat wij U meer liefhebben.
 
Help ons om moedig, onbevreesd en sterk te zijn in tijden van tegenspoed.
Aanvaard vóór Uw troon onze offers, lijden en beproevingen als een geschenk om Uw kinderen op aarde te redden.
 
Verzacht het hart van de onreine zielen.
Open hun ogen voor de waarheid van Uw liefdezodat zij zich kunnen aansluiten bij al Uw kinderen
in het Paradijs op aarde dat U liefdevol voor ons geschapen hebt overeenkomstig Uw Goddelijke Wil. Amen.

 

Kruistochtgebed 31  "Gebed om een keten van bescherming te vormen"

 O mijn Jezus,

laat mijn gebed Uw Heilige Geest inroepen om neer te dalen op die leiders,
die gedreven worden door begeerte, hebzucht, gierigheid en hoogmoed, om een eind te maken aan de vervolging van Uw onschuldige kinderen.
 
Ik vraag U om te verhinderen dat armoede, hongersnood en oorlogen Uw kinderen verteren en ik bid dat de Europese leiders hun hart zullen openen voor de waarheid over Uw liefde. Amen.

 

Kruistochtgebed 124 Aanhoor mijn smeekbede om vrijheid

 O God, mijn barmhartige Vader, Schepper van alles wat is,

aanhoor mijn smeekbede om vrijheid.
Bevrijd mij uit de ketenen van de slavernij,
en bescherm mij tegen de snode vervolging.
Help mij de waarheid te onderscheiden en kom mij te hulp,
zelfs als ik verward ben en misschien aan Uw Woord twijfel.
Vergeef mij als ik U beledig en breng mij naar de toevlucht van Uw Nieuw Paradijs op aarde.
Amen.

 

Kruistochtgebed 80  "Voor de zielen van diegenen die moord begaan"

 O lieve Jezus, ik smeek om barmhartigheid voor diegenen die moord begaan.

 Ik verzoek U dringend om welwillendheid voor diegenen in doodzonde.
Ik bied U mijn eigen lijden en moeilijkheden aan,
zodat U Uw Hart kunt openen en hen hun zonden vergeven.
 
Ik vraag dat U al diegenen, met kwade bedoelingen in hun ziel,
bedekt met Uw Kostbaar Bloed,
zodat zij van hun ongerechtigheden schoongewassen kunnen worden.
Amen.

 

http://www.dewaarschuwing.be/kruistochtgebeden/kruistochtgebeden.html

 

01-10-2019 12:56

 

**********************************

 

H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

15.00 u

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Hij, Mijn kind, heeft jou uitverkoren als één van de belangrijke boodschappers voor deze tijden opdat de verdwaalde zielen gered worden. Zeg de mensen dat ze Mijn allerheiligste Rozenkrans moeten bidden, zelfs de niet-Katholieken, want dat is het sterkste wapen tegen de invloed van de Bedrieger die kreunt van de pijn wanneer deze gebeden wordt. Zijn macht verzwakt wanneer Mijn kinderen dit gebed opzeggen. Hoe meer Mijn kinderen de Rozenkrans bidden, hoe meer zielen er gered kunnen worden.

Jij, Mijn kind, hebt een zeer moeilijke missie, veel zwaarder dan elk van de profeten uit de geschiedenis. Dat komt door de duisternis van geest in de wereld. Nooit eerder is er zo’n duisternis neergedaald terwijl Mijn kinderen Mijn Zoon de rug toekeren. Hij die een vreselijke dood stierf om hen te redden. Zij zijn dat echter niet alleen vergeten, maar kiezen er ook voor om Zijn bestaan zelf te ontkennen.

Het gebed tot Mij, jullie gezegende Moeder, pijnigt de Boze, die ineenkrimpt en zijn macht verliest wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt. Dit is het wapen dat Mij gegeven werd zodat Ik kan helpen om de verdwaalde zielen te redden voordat Ik de kop van de slang definitief verpletter. Onderschat nooit de kracht van de Rozenkrans, want zelfs maar één groep mensen die zich toeleggen op de regelmatige devotie voor Mijn heilige Rozenkrans, kan hun natie redden. Zeg Mijn kinderen bedachtzaam te zijn wanneer ze het gebed de rug toekeren, want als ze dat doen, stellen ze zich wijd open zodat de Bedrieger hen door zijn bekoorlijk maar gevaarlijk pad in de val kan lokken. Breng Mijn kinderen naar het Licht door de devotie voor Mijn allerheiligste Rozenkrans te verspreiden!

Jullie geliefde Moeder

Maria, Koningin van de vrede

*****************************************************

H. Maagd Maria: Bid overal ter wereld om Mijn bescherming!

21.00 u

Mijn kind, je moet Mijn kinderen vragen om tot Mij te bidden zodat Ik hen in deze tijd kan bedekken met Mijn allerheiligste mantel. Het werk van de Bedrieger neemt toe en verspreidt zich als een lopend vuurtje. De boosaardige heerschappij die jullie overal om jullie heen zien, wordt door hem en zijn leger van demonen aangestuurd. Zij veroorzaken veel leed en pijn in de wereld. Het bidden van Mijn allerheiligste Rozenkrans zal hem beletten de schade die hij deze wereld wil toebrengen, te veroorzaken.

Bid, Mijn kinderen, om Mijn bijzondere bescherming, waar jullie ook zijn!

Bid om het lijden te verlichten van Mijn geliefde Zoon, die jullie vertroosting hard nodig heeft. Hij heeft jullie gebeden nodig, kinderen, aangezien Hij zich opmaakt om de mensheid nogmaals te redden uit hun zondig en weerspannig leven.

Bid nu zoals jullie nooit eerder gebeden hebben!

Jullie gezegende Moeder

Koningin van de Vrede

 

 

01-10-2019 12:27

 

 

Op één dag per maand (de 7e van elke maand) worden alle leden van de gebedsgroepen uit elk land uitgenodigd om zich te verenigen in gebed en de kruistochten van de maand te bidden. Wij doen dit om onze Heiland Jezus Christus op onze nederige manier te helpen om zielen te redden die hem zo dierbaar zijn.

 

 

Na de rozenkrans en de barmhartige rozenkrans zullen we deze gebeden vragend bidden:

(Vraag om vergeving en bescherming door gebed)

 

(96 - 11, 14, 24, 25, 52, 68, 78, 80, 107, 122, 124, 126,132, 133, 138, 140, 141, 143, 146, 153, 154, 155, 156, 158, 167 - 96)

 

 

Dan bidden we het Kruistochtgebed 155 om deze missie te beschermen " ...mag ik degenen die deze boodschappen volgen vragen om voor deze missie te bidden? ...nooit eerder waren uw gebeden dringender dan op dit moment". (Boodschap van 08 juni 2014)

Tenslotte bidden we het Gebed van de Kruistochten 132 om deze missie van Satan te beschermen.(Boodschap van 31 januari 2014)

 
Hoor nu Mijn gebed om  jullie de bemoediging te geven die jullie nodig hebben:


"Vul mij nu, o Heer, met de gave van de Heilige Geest om Uw Allerheiligste Woord te dragen aan de zondaars die ik moet helpen redden in Uw naam. Help me om ze te bedekken met Uw kostbare bloed door mijn gebeden, zodat ze naar Uw Heilig Hart worden getrokken. Geef mij de gave van de Heilige Geest, zodat deze arme zielen zich kunnen verheugen in Uw Nieuwe Paradijs".

Zeg dit gebed elke dag nadat jullie Mijn Barmhartige Rozenkrans hebben gebeden en jullie zullen helpen Mijn kinderen te redden door jullie trouw aan Mij. (Boodschap 10 mei 2011)

Instructies voor de groepen: "U moet heilig water en een kruisbeeld met u hebben en dit speciale gebed bidden aan het begin en einde van elke gebedsbijeenkomst - Kruistochtgebed 96 (Boodschap van 25 januari 2013).

 

  * Wij raden ook aan om de toewijding aan de Heilige Harten van Jezus en Maria te bidden *.

--> Op Facebook HIER <------ op Facebook

 

 

--> KRUISTOCHTGEBEDEN

 

 

01-08-2019 02:22

 

 

Op één dag per maand (de 7e van elke maand) worden alle leden van de gebedsgroepen uit elk land uitgenodigd om zich te verenigen in gebed en de kruistochten van de maand te bidden. Wij doen dit om onze Heiland Jezus Christus op onze nederige manier te helpen om zielen te redden die hem zo dierbaar zijn.

 

 

Na de rozenkrans en de barmhartige rozenkrans zullen we deze gebeden vragend bidden:

(Voor de redding van de zielen)

 

(96 - 7,13, 17, 19, 35, 37, 41, 58, 64, 65, 67, 73, 80, 104, 105, 106, 111, 112, 117, 118, 127, 128, 130, 147,150, 157, 169 - 96)

 

Dan bidden we het Kruistochtgebed 155 om deze missie te beschermen " ...mag ik degenen die deze boodschappen volgen vragen om voor deze missie te bidden? ...nooit eerder waren uw gebeden dringender dan op dit moment". (Boodschap van 08 juni 2014)

Tenslotte bidden we het Gebed van de Kruistochten 132 om deze missie van Satan te beschermen.(Boodschap van 31 januari 2014)

 
Hoor nu Mijn gebed om  jullie de bemoediging te geven die jullie nodig hebben:


"Vul mij nu, o Heer, met de gave van de Heilige Geest om Uw Allerheiligste Woord te dragen aan de zondaars die ik moet helpen redden in Uw naam. Help me om ze te bedekken met Uw kostbare bloed door mijn gebeden, zodat ze naar Uw Heilig Hart worden getrokken. Geef mij de gave van de Heilige Geest, zodat deze arme zielen zich kunnen verheugen in Uw Nieuwe Paradijs".

Zeg dit gebed elke dag nadat jullie Mijn Barmhartige Rozenkrans hebben gebeden en jullie zullen helpen Mijn kinderen te redden door jullie trouw aan Mij. (Boodschap 10 mei 2011)

Instructies voor de groepen: "U moet heilig water en een kruisbeeld met u hebben en dit speciale gebed bidden aan het begin en einde van elke gebedsbijeenkomst - Kruistochtgebed 96 (Boodschap van 25 januari 2013).

 

  * Wij raden ook aan om de toewijding aan de Heilige Harten van Jezus en Maria te bidden *.

--> Op Facebook HIER <------ op Facebook

 

 

--> KRUISTOCHTGEBEDEN

 

01-08-2019 01:08

 

We zullen de volgende gebeden bidden op 2, 3 en 4 augustus, ter voorbereiding op de verjaardag van onze hemelse Moeder op 5 augustus.

 

    A N G E L U S    

Angelus Domini nuntiavit Mariae et concepit de Spiritu Sancto.

*Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei, or pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Ecce, ancilla Domini, Fiat mihi secundum verbum Tuum.

Ave, Maria ...

Et verbum caro factum est et habitavit in nobis.

Ave, Maria ...

 

Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi.

 

Oremus. Gratiam Tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi, filii Tui, incarnationem
congnovimus, per passionem Eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur. Per Eundem Christum, Dominum nostrum. Amen.

 

 

Toewijding aan het onbevlekt hart van Maria

Tijdens de tweede wereldoorlog heeft paus Pius XII de christenheid uitgenodigd haar toevlucht te nemen tot de heilige Moeder Gods. Wij beroepen ons daarbij op de reine liefde van haar onbevlekt Hart, die ons de zekerheid geeft van haar moederlijke bescherming en tevens het meest verheven voorbeeld van de navolging van Christus. Zelf heeft de Moeder Gods de wereld op deze bescherming en op dit voorbeeld gewezen, toen zij het geheim van haar liefde openbaarde bij de verschijningen te Fatima.

 

Koningin van de heilige rozenkrans, hulp der christenen, toevlucht van het mensdom, gij die in elke kruistocht van de Heer zegeviert, smekend vallen wij neer voor uw troon, vol vertrouwen dat gij ons barmhartigheid zult verwerven en dat gij ons in deze rampvolle tijd genaden, tijdige hulp en bescherming zult geven, niet om onze verdiensten waarop wij ons niets laten voorstaan, maar uitsluitend om de onmetelijke goedheid van uw moederlijk Hart.

Verenigd met de heilige Kerk, het mystieke lichaam van uw Jezus, dat op zoveel plaatsen lijdt en bloedt, en zo hevig wordt beproefd, verenigd ook met de gehele wereld, die door wilde vijandschap verscheurd en door vlammende haar verteerd wordt, en aldus het slachtoffer is van haar eigen ongerechtigheid, vertrouwen en wijden wij ons aan uw onbevlekt Hart toe in deze bange stonde in de geschiedenis van de mensheid.

Zie vol medelijden neer op zoveel stoffelijke en zedelijke ellende; op al dat leed, die angsten van vaders en moeders, van echtgenoten, van broers en zusters, van onschuldige kinderen; op al die geknakte jonge levens, op die lichamen, vaneen gereten in een afschuwelijke slachting; op de zielen in vertwijfeling en in doodsangst, of in gevaar voor eeuwig verloren te gaan.

Gij, Moeder van barmhartigheid, verkrijg voor ons van God de vrede, en vooral die genade, welke in één oogwenk de harten van de mensen kan bekeren, welke de vrede voorbereidt, bewerkt en verzekert. Koningin van de vrede, bid voor ons en geef aan de wereld in oorlog de vrede waarnaar de volkeren verlangen, de vrede in waarheid, in de rechtvaardigheid en in de liefde van Christus. Geef hun, dat de wapens tot rust en de harten tot vrede komen, opdat in de rust van de orde Gods rijk zich verbreide. Verleen uw bescherming aan de ongelovigen en aan allen die nog neerliggen in de schaduwen van de dood; geef hun vrede en doe voor hen de Zon van de waarheid opgaan, opdat zij, evenals wij voor de enige Verlosser van de wereld kunnen herhalen: Eer aan God in de hoge, en vrede op aarde aan de mensen van goede wil.

Geef vrede aan de volkeren, die zijn afgescheiden door dwaling of door scheuring, en vooral aan hen, die u een bijzondere godsvrucht toedragen, bij wie geen huis werd gevonden waar uw beeltenis, die nu misschien is weggeborgen tot betere tijden, niet werd vereerd. Leid hen terug tot de ene schaapsstal van Christus, onder de ene en ware Herder. Verkrijg vrede en complete vrijheid voor de heilige kerk van God. Houd de wassende vloed van het moderne heidendom tegen. Wek de gelovigen op tot liefde voor de zuiverheid, tot de beoefening van een christelijk leven en tot apostolische ijver, opdat het volk Gods toeneme in verdiensten en in aantal.

Eindelijk, zoals weleer de kerk en geheel het mensdom werd toegewijd aan het heilig Hart van Jezus, omdat zij op Hem alle hoop stelden als teken en onderpand van overwinning en redding, zo wijden wij ons nu voor immer toe aan u, aan uw onbevlekt Hart, o onze Moeder en Koningin van de wereld; opdat door uw liefde en door uw schutse de zege van het rijk Gods worde verhaast en alle volkeren, in vrede met elkander en met God, u zalig prijzen, en van het ene uiteinde van de aarde tot het andere met u aanheffen het eeuwig Magnificat van eer, liefde en dankbaarheid aan Jezus’ heilig Hart, waarin alleen zij kunnen vinden de waarheid, het leven en de vrede.

 

   kruistochtgebeden 115, 138, 144    

 

Kruistochtgebed 115 - Om de gave van bekering

O Moeder van de Verlossing, bedek mijn ziel met Uw tranen van verlossing.
Verlos mij van twijfels.
Verhef mijn hart zodat ik de aanwezigheid van Uw Zoon zal voelen.
Breng mij vrede en vertroosting.
Bid opdat ik werkelijk bekeerd zal worden.
Help mij de waarheid aan te nemen en open mijn hart om de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus, te ontvangen. Amen

 

Kruistochtgebed 138 - Bescherming tegen haat

O Moeder van de Verlossing,
bescherm mij tegen elke vorm van haat.
Help mij te zwijgen wanneer ik met haat geconfronteerd word.
Houd mij sterk in mijn trouw aan Jezus Christus wanneer ik op mijn zwakst ben.
Verzegel mijn lippen.
Help mij om diegenen de rug toe te keren die met mij de strijd aanbinden met woorden die de Leer van Uw Zoon loochenen, of die mij vanwege mijn geloof beschimpen.
Bid voor deze zielen, lieve Moeder, zodat zij aan Satan zullen verzaken en in hun ziel de vrede van Uw liefde en het gezag van de Heilige Geest zullen voelen. Amen

 

 

Kruistochtgebed 144 - Om het christelijk geloof te beschermen

O Moeder van de Verlossing,
spreek a.u.b. ten beste voor de zielen van de Christenen overal ter wereld.
Help hen a.u.b. hun geloof te bewaren en trouw te blijven aan de onderrichtingen van Jezus Christus.
Bid dat zij de geest- en zielskracht zullen hebben om te allen tijde hun geloof te handhaven.
Spreek voor hen ten beste, lieve Moeder, om hun ogen te openen voor de waarheid en hun de genaden te schenken om elke valse leerstelling die hun in naam van Jezus voorgehouden wordt, te onderscheiden.
Help hen ware en trouwe dienaren van God te blijven en af te zien van kwaad en leugens, zelfs als zij hierdoor pijn en spot te verduren krijgen.
O Moeder van de Verlossing, bescherm al Uw kinderen en bid dat iedere Christen tot zijn laatste snik het pad van de Heer zal volgen. Amen.
31-07-2019 03:56

 

 

 

 

Mijn geboortedag is een heel bijzondere feestdag

20.30 u

 

Morgen, Mijn kind, is het een heel bijzonder feest voor Mij, jullie geliefde Moeder, want dat is Mijn geboortedag.

Mijn Hart kreunt van verdriet door de wantoestand waaronder Mijn Zoon door de zonden van de mensheid lijdt. Ik glimlach om Mijn kinderen alles te zien doen wat ze kunnen om zielen te redden, maar toch vloeien Mijn tranen nog omdat Ik het lijden in jullie wereld niet meer kan aanzien.

Mijn kind, wend je bij het verspreiden van de boodschappen van Mijn Zoon, Jezus Christus, en de Allerhoogste God zelfs niet één moment af want de tijd raakt op! Wijd zoveel tijd als je kunt aan dit werk! Ga zo door! Ik zal je te allen tijde bedekken met Mijn heilige mantel.

Jullie geliefde Moeder

Koningin van de Hemel

========================================================================

Wij stellen voor: om deze bijzondere dag te eren, laten wij bidden voor de voorspraak en bescherming van onze Moeder, de Maagd Maria, de Moeder van de Verlossing, de Rozenkrans, de Kruistochtgebedsnoveen van redding, een geschenk van uw voorkeur en enkele of alle van de volgende kruistochgebeden die vandaag, op uw verjaardag, worden gebeden:

 

 

26,                    130,

17,                    19,

38,                    47,

63,                    68,

74,                    91,

97,                    98,

113,                  115,

131,                  138,

151,                  153,

155,                  159,

166                           

 

========================================================================

 

ALLEEN VOOR PRIESTERS:

 

Kruistochtgebed 125  - Om het allerheiligste Woord van God te verdedigen


O Moeder van de Verlossing, help mij,
een nederige dienaar van God,
om in tijden van kwelling Zijn allerheiligste Woord te verdedigen.
Wijd mij, lieve Moeder, toe aan Uw Zoon zodat Hij mij met Zijn Kostbaar Bloed kan bedekken.
Verleen mij, door de tussenkomst van Uw Zoon, de genade, de kracht en de wil om trouw te blijven aan de Leer van Christus in de tijd van de Verdrukking, die Zijn allerheiligste Kerk op aarde zal verteren. Amen.

 

Kruistochtgebed 135  - Om de waarheid te verdedigen

Ik verlang dat alle priesters, die deze treurige beproevingen het hoofd zullen moeten bieden, dit kruistochtgebed (135) bidden.

O geliefde Moeder van de Verlossing,help mij in mijn moment van nood.
Bid dat ik door de kracht van de Heilige Geest gezegend word met de gaven,
die over mijn onwaardige ziel uitgestort worden om te allen tijde de waarheid te verdedigen.
Steun mij in elk voorval waar er mij gevraagd wordt om de waarheid, het Woord van God,
de heilige Sacramenten en de Allerheiligste Eucharistie te verloochenen.
 
Help mij gebruik te maken van de genaden die ik ontvang om voet bij stuk te houden
tegen de verdorvenheid van Satan en al die arme zielen die hij gebruikt om Uw Zoon, Jezus Christus, te onteren.
 
Help mij in mijn uur van nood.
Schenk mij, ter wille van de zielen, de moed
om elk kind van God te voorzien van de Sacramenten
wanneer mij door de vijanden van God wellicht verboden wordt om dat te doen. Amen.

 

31-07-2019 03:50

 

‘Portiuncula’ was de naam die de jonge Franciscus destijds gaf aan het verkommerde Mariakapelletje buiten de muren van Assisi, dat hij eigenhandig had hersteld. De gerestaureerde kapel werd opnieuw ingewijd op 2 augustus 1208. In de loop van de 16de en 17de eeuw werd omheen de portiuncula-kapel een indrukwekkende barokke basiliek gebouwd, die opgedragen werd aan Onze-Lieve-Vrouw-ter-Engelen. Het originele kapelletje staat er nog altijd, pal in het midden van de basiliek.

Volgens de traditie zou Franciscus van Paus Honorius III destijds een volle aflaat hebben verkregen voor iedereen die de het kapelletje bezocht. Aanvankelijk kon dat alleen op 2 augustus, maar sinds 1952 ook voor een bezoek aan andere kerken en kapellen en op andere dagen. Vooral op Allerzielen liepen destijds veel mensen hun parochiekerk in en uit. Het ging immers om een zogenaamde ‘toties-quoties’-aflaat, d.w.z. dat men een aflaat verdiende telkens als men de kerk binnenging en er bepaalde gebeden bad.

 

  • Onder de gebruikelijke condities zegt men het Credo op, bidt men vijf Onze-Vaders, vijf Wees-Gegroetjes en vijf Eer-aan-de-Vaders ter intentie van de Paus. Men moet zich ook biechten en tijdens de mis ter communie gaan.


Deze aflaat is te verkrijgen in elke Basilica Minor (33, § 2, c), elke Kathedraal (33, § 3, e) of elke parochiekerk (33, § 5, b).
(Referentie: Enchiridion Indulgentiarum, 4de editie)

01-07-2019 03:48

 

Op één dag per maand (de 7e van elke maand) worden alle leden van de gebedsgroepen uit elk land uitgenodigd om zich te verenigen in gebed en de kruistochten van de maand te bidden. Wij doen dit om onze Heiland Jezus Christus op onze nederige manier te helpen om zielen te redden die hem zo dierbaar zijn.

 

 

Na de rozenkrans en de barmhartige rozenkrans zullen we deze gebeden vragend bidden:

(Voor Gouverneurs, Naties en om oorlogen te vermijden)

 

(96 - 2, 14, 27, 31, 32, 42, 54, 61, 77, 83, 84, 85, 87, 98, 99, 120, 162, 164 - 96)

 

 

Dan bidden we het Kruistochtgebed 155 om deze missie te beschermen " ...mag ik degenen die deze boodschappen volgen vragen om voor deze missie te bidden? ...nooit eerder waren uw gebeden dringender dan op dit moment". (Boodschap van 08 juni 2014)

Tenslotte bidden we het Gebed van de Kruistochten 132 om deze missie van Satan te beschermen.(Boodschap van 31 januari 2014)

 
Hoor nu Mijn gebed om  jullie de bemoediging te geven die jullie nodig hebben:


"Vul mij nu, o Heer, met de gave van de Heilige Geest om Uw Allerheiligste Woord te dragen aan de zondaars die ik moet helpen redden in Uw naam. Help me om ze te bedekken met Uw kostbare bloed door mijn gebeden, zodat ze naar Uw Heilig Hart worden getrokken. Geef mij de gave van de Heilige Geest, zodat deze arme zielen zich kunnen verheugen in Uw Nieuwe Paradijs".

Zeg dit gebed elke dag nadat jullie Mijn Barmhartige Rozenkrans hebben gebeden en jullie zullen helpen Mijn kinderen te redden door jullie trouw aan Mij. (Boodschap 10 mei 2011)

Instructies voor de groepen: "U moet heilig water en een kruisbeeld met u hebben en dit speciale gebed bidden aan het begin en einde van elke gebedsbijeenkomst - Kruistochtgebed 96 (Boodschap van 25 januari 2013).

 

  * Wij raden ook aan om de toewijding aan de Heilige Harten van Jezus en Maria te bidden *.

--> Op Facebook HIER <------ op Facebook

 

 

--> KRUISTOCHTGEBEDEN

 

<< 1 | 2 | 3 >>

Geschichte des Projekts

In diesem Teil können Sie die Geschichte Ihres Projekts und seine Entstehung beschreiben. Sie sollten die wichtigsten Meilensteine erwähnen und allen am Projekt Beteiligten Ihre Anerkennung zollen.