Internetowa grupa modlitewna - modlimy się tradycyjnymi modlitwami Kościoła katolickiego oraz modlitwami podyktowanymi przez Trójcę Świętą i Matkę Bożą prorokowi Marii od Bożego Miłosierdzia w Orędziach Księgi Prawdy.

 

 

 

 

 

Nocne różańcowe czuwania modlitewne – akcja ogólnoświatowa

 

  

본 웹사이트의 홈 페이지가 조만간 복구될 에정입니다. 홈 페이지를 제외한 다른 페이지들은 이상 없으니 계속 이용하시기 바랍니다. 불편을 끼쳐 드려 죄송합니다.