Het verhaal van de oprichting

 

Ons verlangen, om met deze internetgebedskring te beginnen, ontstond vooral door de Boodschappen van de “Warnung" ( http://www.diewarnung.net/index.htm ). Wij waren eerst met 4, nu al met 5 dames van verschillende leeftijden uit Oostenrijk (Omgeving Linz end Wachau), die zich eind september 2011 primair door mailcontact hebben leren kennen. Ons verbond een gemeenschappelijke wens: Ondanks de omvangrijke eisen welke onze verschillende levenssituaties van ons vragen en de ruimtelijke scheiding om een gebedskring op te richten, als ook om de uitwisseling met gelijkgezinden te bevorderen, om op de dringende oproep van Jezus te antwoorden.

 

Als gevolg van het groot aantal, gedeeltelijk al erkende verschijningsplaatsen en boodschappen zijn wij ervan overtuigd, dat de Heiligste Drievuldigheid in Zijn liefde en barmhartigheid probeert, al Zijn geliefde kinderen op aarde voor te bereiden op komende gebeurtenissen, waarbij Zij zeer sterk tot omkeer, gebed en waakzaamheid oproept. – Het zij door de H. Maagd Maria, door engelen en heiligen of door een van de drie Goddelijke personen zelf, die zich tot uitgekozen zielen wenden, om de wereld uit haar vernietigende slaap van ongeloof, zonden en lauwheid wakker te schudden. Heel opvallend is voor ons, dat in vele boodschappen van een kruis aan de hemel, een groot (hemel)teken van Zijn Goddelijke Barmhartigheid sprake is (bijvoorbeeld in Garabandal of bij de H. Sr. Faustina).

 

De Waarschuwing

 

Sinds november 2010 verkondigt Jezus naar verluidt ook aan een Europese zieneres met het pseudoniem "Maria Divine Mercy" of te wel "Maria van de Goddelijke Barmhartigheid" (een in het verborgene levende familiemoeder van vier kinderen, die net nog op jeugdige leeftijd zijn of te wel net volwassen worden) het spoedig komen van een waarschuwing, een teken aan de hemel van barmhartigheid dat voor iedereen zichtbaar zal zijn. De hemel zal rood gaan kleuren, een groot kruis waarmee de Gekruisigde aan de horizon zal verschijnen en iedere mens ouder dan 7 jaar zal de genade verkrijgen om in zijn eigen ziel te schouwen, dat betekent dat hij in dit moment zal erkennen, dat God, echter ook de hemel, de hel en het vagevuur werkelijk bestaan en hem / haar zal de toestand van zijn ziel met al zijn / haar zonden en de afstand van hem / haar tot God pijnlijk voor ogen zal worden getoond.

Daarom moeten wij ons goed op deze Waarschuwing voorbereiden en dit, misschien grootste teken van Gods barmhartigheid sinds de offerdood van Jezus aan het kruis, niet met angst maar met grote vreugde en dankbaarheid verwachten, want velen zullen zich, volgens Jezus, door deze Waarschuwing bekeren. Diegenen, die zich goed hebben voorbereid en zich in de stand van genade bevinden, zullen door deze unieke gebeurtenis, met nog grotere liefde en vreugde worden vervuld. 

Interview met Maria Divine Mercy, de zienster van de “Waarschuwing”: Interview mit Maria Divine Mercy.docx (21,3 kB)

 

Wij worden verder opgeroepen, voor onze ongelovige broeders en zusters, vooral in onze gezinnen en families, echter ook voor onze landen en voor de hele mensheid te bidden, de door satan in zijn ban getrokken zielen te bevrijden en de aarde op het Beloofde nieuwe Paradijs voor te bereiden, zie

. http://www.thewarningsecondcoming.com/ und http://www.diewarnung.net/index.htm). 

 

Deze internetgebedskring wil daarom ook graag een netwerk voor de tijd onmiddellijk na de Waarschuwing voorbereiden, als het nodig is, veel bekeerde zielen liefdevol te ontvangen, te leiden en over het gebeurde uitleg te geven.

 

 

Enige citaten uit de Boodschappen:

 

 "Ik roep alle Kerken, Religies en Geloofsrichtingen van  de wereld op, voor de mensheid en voor degenen zonder Geloof te bidden — nu.(Boodschap van 21. November 2010).

 

 "Mijn geliefde en trouwe volgelingen verenigen zich nu in deze tijd in de hele wereld door de band van de machtige Goddelijke Liefde, om te vechten de zielen voor de verdoemenis te redden." (Boodschap van 26.11.2010)

 

 "Door het bidden van de barmhartigheidrozenkrans kunnen miljoenen worden gered, ook als dit slechts door een kleine groep van gelovige liefdevolle volgelingen wordt gedaan." (16. April 2011)

 

 Mijn geliefde dochter, met liefde spreek Ik vanavond met jou; want heel snel zullen nu altijd meer van mijn geliefde volgelingen zich gaan verenigen, om tegen de Bedrieger te strijden“ (Boodschap van 11. Juni 2011)

 

 „Sta op, Mijn kinderen, en strijdt tegen deze opeenvolging van het kwaad door gebed" (Boodschap van 23.September 2011)

__________________________________________________________________________________________________________

Opmerking: Alle gebruikte citaten uit de Boodschappen stammen van de Website van de Duitse vertaling van: http://www.diewarnung.net/index.htm

Wir unterwerfen uns darüberhinaus, genauso wie die Seherin selbst,  hinsichtlich der Echtheit dieser Botschaften völlig dem Urteil des Papsttums. Wenn es eine Frage prophetischer Offenbarungen ist, ist der Papst alleiniger Richter. (Papst Leo X., Laterankonzil 1513). Derzeit erhält sie spirituelle Führung durch verschiedene Kanäle innerhalb der Kirche. Nach dem Dekret der Kongregation der Glaubenslehre, genehmigt durch Papst Paul VI. (14. Oktober 1966), sind Artikel 1399 und 2318 des Kanonischen Rechtes aufgehoben. Für die Veröffentlichung göttlicher Offenbarungen, Prophezeiungen oder Wunder ist kein Imprimatur erforderlich. (Vgl. http://www.diewarnung.net/start_g.htm)

____________________________________________________________________________________________________________

 

 


Tenslotte willen wij betonen, dat wij onze internetgebedskring niet primair op deze Boodschappen hebben opgebouwd. Daarom zullen wij ook nooit, mensen die sceptisch tegenover deze Boodschappen staan, van onze Gebedskring uitsluiten.

 

ALLEN, die naar het gezamenlijk gebed verlangen en die de liefde en de genade van God met ons willen uitreiken, zijn van harte welkom!

 

Verschillend

01-07-2019 03:48

 

Op één dag per maand (de 7e van elke maand) worden alle leden van de gebedsgroepen uit elk land uitgenodigd om zich te verenigen in gebed en de kruistochten van de maand te bidden. Wij doen dit om onze Heiland Jezus Christus op onze nederige manier te helpen om zielen te redden die hem zo dierbaar zijn.

 

 

Na de rozenkrans en de barmhartige rozenkrans zullen we deze gebeden vragend bidden:

(Voor Gouverneurs, Naties en om oorlogen te vermijden)

 

(96 - 2, 14, 27, 31, 32, 42, 54, 61, 77, 83, 84, 85, 87, 98, 99, 120, 162, 164 - 96)

 

 

Dan bidden we het Kruistochtgebed 155 om deze missie te beschermen " ...mag ik degenen die deze boodschappen volgen vragen om voor deze missie te bidden? ...nooit eerder waren uw gebeden dringender dan op dit moment". (Boodschap van 08 juni 2014)

Tenslotte bidden we het Gebed van de Kruistochten 132 om deze missie van Satan te beschermen.(Boodschap van 31 januari 2014)

 
Hoor nu Mijn gebed om  jullie de bemoediging te geven die jullie nodig hebben:


"Vul mij nu, o Heer, met de gave van de Heilige Geest om Uw Allerheiligste Woord te dragen aan de zondaars die ik moet helpen redden in Uw naam. Help me om ze te bedekken met Uw kostbare bloed door mijn gebeden, zodat ze naar Uw Heilig Hart worden getrokken. Geef mij de gave van de Heilige Geest, zodat deze arme zielen zich kunnen verheugen in Uw Nieuwe Paradijs".

Zeg dit gebed elke dag nadat jullie Mijn Barmhartige Rozenkrans hebben gebeden en jullie zullen helpen Mijn kinderen te redden door jullie trouw aan Mij. (Boodschap 10 mei 2011)

Instructies voor de groepen: "U moet heilig water en een kruisbeeld met u hebben en dit speciale gebed bidden aan het begin en einde van elke gebedsbijeenkomst - Kruistochtgebed 96 (Boodschap van 25 januari 2013).

 

  * Wij raden ook aan om de toewijding aan de Heilige Harten van Jezus en Maria te bidden *.

--> Op Facebook HIER <------ op Facebook

 

 

--> KRUISTOCHTGEBEDEN

 

02-06-2019 03:49

 

 

Moeder van de Verlossing: De feestdag van de Moeder van de Verlossing zal de laatste dag zijn die Mij, de Moeder van God, toegekend wordt

14.13 u

Mijn lieve kinderen, alleen zielen die Zijn Goddelijke Barmhartigheid aannemen, kunnen door Mijn Zoon, Jezus Christus, met redding begiftigd worden.

De Medaille van Verlossing is echter een uitzonderlijk geschenk van de Hemel dat, vanwege de grote liefde die Mijn Zoon voor al Gods kinderen heeft, aan de wereld gegeven wordt. Door de bevoegdheden die Mij, op bevel van Mijn Eeuwige Vader, geschonken zijn, zal deze Medaille verantwoordelijk zijn voor de redding van miljarden zielen. Dit wordt mogelijk gemaakt omdat zodra een ziel deze Medaille met een open hart aanneemt, dit tot bekering zal leiden.

Mijn rol als Medeverlosseres, in het bijstaan van Mijn Zoon in Zijn groot plan om iedereen te verenigen en hun eeuwig leven te bezorgen, staat vast. Alle bevoegdheden die Mij, als Moeder van de Verlossing, toegewezen werden om de kop van de slang te verpletteren, hebben ervoor gezorgd dat zijn macht snel zal afnemen. Dat is de reden waarom hij, de Boze, deze Medaille verfoeit en hij elke ziel die hij teistert, zal gebruiken om schunnigheden uit te schreeuwen om deze te bestrijden. Jullie moeten de geest van het kwaad te allen tijde negeren en in de komende jaren op deze bijzondere dag tot Mij, jullie geliefde Moeder bidden, om bijzondere genaden. Ik roep deze dag, 4 juni 2014, uit tot feestdag van de Moeder van de Verlossing. Wanneer jullie op deze dag dit gebed bidden, zal Ik voor alle zielen ten beste spreken om het geschenk van redding, vooral voor diegenen die in grote geestelijke duisternis van de ziel verkeren.

Kruistochtgebed (154) ‘Gebed op de feestdag van de Moeder van de Verlossing’

O Moeder van de Verlossing,
op deze dag, 4 juni, de feestdag van de Moeder van de Verlossing,
plaats ik de volgende zielen voor U (som de namen op).
 
A.u.b., schenk mij
en al diegenen die U, lieve Moeder, eren
en die de Medaille van Verlossing ronddelen,
alle bescherming tegen de Boze
en tegen al diegenen die de barmhartigheid van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,
en al de gaven waarmee Hij de mensheid begiftigt, verwerpen.
 
Bid, lieve Moeder,
dat aan alle zielen het geschenk van eeuwige zaligheid verleend zal worden. Amen.

Kinderen, denk aan wat Ik jullie verteld heb: Doe in tijden van grote nood steeds een beroep op Mij, jullie Moeder, om jullie te hulp te komen. Ik zal altijd voor jullie ten beste spreken om jullie te allen tijde vrede en troost te bezorgen in jullie streven om dicht bij Mijn Zoon te geraken.

Vandaag, de feestdag van de Moeder van de Verlossing, zal de laatste dag zijn die Mij, de Moeder van God, toegekend wordt. Verheug jullie, want op dit moment verenigen al de engelen en heiligen zich omwille van de zielen die nu beschermd zullen worden tegen de Boze, en van wie het lot nu bij Mijn Zoon zal liggen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

**********************

Moeder van de Verlossing: Ik vraag dat jullie nu met de noveen van redding beginnen

16.12 u

Mijn kind, Ik ben de Vrouw bekleed met de zon, en het is de zon die het Licht van God in de wereld vertegenwoordigt. Zonder de zon is er geen licht. Zonder het licht is er geen leven. Zonder God is er alleen de dood.

Mijn rol als de Moeder van de Verlossing – waarbij Ik Mijn Zoon zal bijstaan in deze missie, Zijn laatste missie, Zijn uiteindelijke plan om Zijn Vaders Verbond, om elke ziel redding te brengen, te voltooien – houdt in dat Ik alles zal doen wat Ik kan om Hem de zielen te bezorgen, naar wie Hij zo verlangt. Ik zou willen dat bekend wordt dat Ik niet enkel aangesteld werd als Koningin van de Hemel, maar ook als Koningin over de twaalf stammen van Israël. In het Nieuw Jeruzalem zullen twaalf naties heersen. De twaalf sterren op Mijn kroon, die tijdens Mijn kroning door Mijn Zoon, Jezus Christus, op Mijn hoofd gezet werden, duiden op deze profetie. Elk van deze sterren staat voor de twaalf naties, die zich zullen ontvouwen op de Dag van het Oordeel.

Alle zielen, waaronder zowel diegenen die uit de dood zullen opstaan als diegenen die op heden in de wereld nog in leven zijn en die in het Licht van God blijven, zullen de overgang naar de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde maken. Zij zullen zich, in verbondenheid met Mijn Zoon, eendrachtig verenigen en zij zullen weer tot leven gewekt worden in een volmaakt lichaam en met een volmaakte ziel, net zoals het was toen Mijn Zoon opstond uit de dood. Deze staat van volmaaktheid is het grootste geschenk van God en bewijst hoe barmhartig Hij is. Dat is de redding die Mijn Zoon beloofde toen Hij Zijn pijniging aan het kruis onderging. En omwille van Zijn grote liefde voor de mensheid wenst Hij iedere ziel te redden, vooral diegenen die voor Hem verloren zijn.

Ik geef jullie allen nu een bijzonder, door Mijn Zoon gezegend, geschenk opdat aan alle zielen kwijtschelding van het vuur van de hel verleend zal worden. Mijn Zoon verlangt dat iedere ziel gered wordt, hoe zwaar hun zonden ook zijn. Ik vraag dat jullie nu met de noveen van redding beginnen. Jullie moeten hier onmiddellijk mee beginnen, en ermee doorgaan tot aan het einde van de tijd. Jullie moeten dit gebed in de loop van één kalendermaand gedurende zeven opeenvolgende dagen bidden, beginnend op een maandagochtend. Jullie moeten het op elk van de zeven dagen driemaal bidden, en op één van deze dagen moeten jullie vasten. Bij het vasten wordt jullie verzocht om tijdens de dag slechts één hoofdmaaltijd, en bij de andere twee maaltijden enkel water en brood, te eten.

Dit is het gebed dat jullie op elk van de zeven dagen moeten bidden 

Kruistochtgebed (130) ‘Kruistochtgebedsnoveen van redding’ 

Mijn geliefde Moeder van de Verlossing,
verkrijg a.u.b. voor alle zielen het geschenk van eeuwige redding,
door de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus.
 
Door Uw voorspraak pleit ik ervoor dat U zult bidden
om alle zielen te bevrijden uit de onderworpenheid aan Satan.
 
Vraag Uw Zoon a.u.b. om die zielen die Hem afwijzen,
Hem kwetsen met hun onverschilligheid
en die valse leerstellingen en valse goden aanbidden,
barmhartigheid en vergevingsgezindheid te betonen.
 
Wij bidden U, lieve Moeder,
te smeken om de genaden
om het hart te openen van die zielen
die Uw hulp het meeste nodig hebben. Amen.

Mijn belofte om Mijn Zoon, Jezus Christus, bij te staan in Zijn plan voor de mensheid, bestaat erin om jullie allen, die Mijn rol als Middelares van alle Genaden en Medeverlosseres erkennen, samen te brengen zodat de hele wereld zich eendrachtig kan verenigen, in verbondenheid met Jezus Christus, jullie Redder en Verlosser.

Ga heen in vrede! Ik zal altijd voor jullie bidden, lieve kinderen, en Ik zal altijd gehoor geven aan jullie oproep om de mensheid in de ogen van God te verlossen.

Jullie Moeder

Moeder van de Verlossing

**********************

MAGNíFICAT

Magníficat ánima mea Dóminum.
Et exultávit spíritus meus: in Deo salutári meo.
Quia respéxit humilitátem ancíllae suae:
Ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes.

Quia fécit mihi mágna qui pótens est: et sánctum nómen eius.
Et misericórdia eius in progénies et progénies timéntibus eum.
Fécit poténtiam in bráchio suo: dispérsit supérbos mente cordis sui.

Depósuit poténtes de sede: et exaltávit húmiles.
Esuriéntes implévit bonis: et dívites dimísit inánes.
Suscépit Ísrael púerum suum: recordátus misericórdiae suae.
Sicut locútus est ad patres nostros: Ábraham, et sémini eius in saecula.

Glória Patri, et Fílio, et Spirítui Sancto,
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in sæcula sæculórum. Amen.

**********************

Kruistochtgebed 115 - ‘Om de gave van bekering’

        O Moeder van de Verlossing,

bedek mijn ziel met Uw tranen van verlossing.
 
Verlos mij van twijfels.
 
Verhef mijn hart
zodat ik de aanwezigheid van Uw Zoon zal voelen.
 
Breng mij vrede en vertroosting.
Bid opdat ik werkelijk bekeerd zal worden.
 
Help mij de waarheid aan te nemen
en open mijn hart
om de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus, te ontvangen. Amen.

 

**********************

Kruistochtgebed 130 - Kruistochtgebedsnoveen van redding’ 

Mijn geliefde Moeder van de Verlossing,
verkrijg a.u.b. voor alle zielen het geschenk van eeuwige redding,
door de barmhartigheid van Uw Zoon, Jezus Christus.
 
Door Uw voorspraak pleit ik ervoor dat U zult bidden
om alle zielen te bevrijden uit de onderworpenheid aan Satan.
 
Vraag Uw Zoon a.u.b. om die zielen die Hem afwijzen,
Hem kwetsen met hun onverschilligheid
en die valse leerstellingen en valse goden aanbidden,
barmhartigheid en vergevingsgezindheid te betonen.
 
Wij bidden U, lieve Moeder,
te smeken om de genaden
om het hart te openen van die zielen
die Uw hulp het meeste nodig hebben. Amen.
 

 

02-06-2019 03:42

 

Op één dag per maand (de 7e van elke maand) worden alle leden van de gebedsgroepen uit elk land uitgenodigd om zich te verenigen in gebed en de kruistochten van de maand te bidden. Wij doen dit om onze Heiland Jezus Christus op onze nederige manier te helpen om zielen te redden die hem zo dierbaar zijn.

 

 

Na de rozenkrans en de barmhartige rozenkrans zullen we deze gebeden vragend bidden: (Help, bevrijd mij en voorbereiding)

 

(96 - 10, 12, 36, 39, 44, 45, 46, 47, 50, 62, 63, 74, 76, 89, 116, 127, 128, 129,134, 136, 137, 139, 142, 148, 149, 151, 152, 159, 160, 161, 163, 165 - 96)

 

 

Dan bidden we het Kruistochtgebed 155 om deze missie te beschermen " ...mag ik degenen die deze boodschappen volgen vragen om voor deze missie te bidden? ...nooit eerder waren uw gebeden dringender dan op dit moment". (Boodschap van 08 juni 2014)

Tenslotte bidden we het Gebed van de Kruistochten 132 om deze missie van Satan te beschermen.(Boodschap van 31 januari 2014)

 
Hoor nu Mijn gebed om  jullie de bemoediging te geven die jullie nodig hebben:


"Vul mij nu, o Heer, met de gave van de Heilige Geest om Uw Allerheiligste Woord te dragen aan de zondaars die ik moet helpen redden in Uw naam. Help me om ze te bedekken met Uw kostbare bloed door mijn gebeden, zodat ze naar Uw Heilig Hart worden getrokken. Geef mij de gave van de Heilige Geest, zodat deze arme zielen zich kunnen verheugen in Uw Nieuwe Paradijs".

Zeg dit gebed elke dag nadat jullie Mijn Barmhartige Rozenkrans hebben gebeden en jullie zullen helpen Mijn kinderen te redden door jullie trouw aan Mij. (Boodschap 10 mei 2011)

Instructies voor de groepen: "U moet heilig water en een kruisbeeld met u hebben en dit speciale gebed bidden aan het begin en einde van elke gebedsbijeenkomst - Kruistochtgebed 96 (Boodschap van 25 januari 2013).

 

  * Wij raden ook aan om de toewijding aan de Heilige Harten van Jezus en Maria te bidden *.

--> Op Facebook HIER <------ op Facebook

 

 

--> KRUISTOCHTGEBEDEN

 

01-05-2019 22:01

 

Op één dag per maand (de 7e van elke maand) worden alle leden van de gebedsgroepen uit elk land uitgenodigd om zich te verenigen in gebed en de kruistochten van de maand te bidden. Wij doen dit om onze Heiland Jezus Christus op onze nederige manier te helpen om zielen te redden die hem zo dierbaar zijn.

 

 

Na de rozenkrans en de barmhartige rozenkrans zullen we deze gebeden vragend bidden:

 

(96 -  9, 10, 34, 35, 48, 51, 69, 72, 75, 91, 92, 93, 94, 95, 97,101, 103, 108, 109, 115, 119, 121, 123, 145 , 163, 168 - 96)

 

 

Dan bidden we het Kruistochtgebed 155 om deze missie te beschermen " ...mag ik degenen die deze boodschappen volgen vragen om voor deze missie te bidden? ...nooit eerder waren uw gebeden dringender dan op dit moment". (Boodschap van 08 juni 2014)

Tenslotte bidden we het Gebed van de Kruistochten 132 om deze missie van Satan te beschermen.(Boodschap van 31 januari 2014)

 
Hoor nu Mijn gebed om  jullie de bemoediging te geven die jullie nodig hebben:


"Vul mij nu, o Heer, met de gave van de Heilige Geest om Uw Allerheiligste Woord te dragen aan de zondaars die ik moet helpen redden in Uw naam. Help me om ze te bedekken met Uw kostbare bloed door mijn gebeden, zodat ze naar Uw Heilig Hart worden getrokken. Geef mij de gave van de Heilige Geest, zodat deze arme zielen zich kunnen verheugen in Uw Nieuwe Paradijs".

Zeg dit gebed elke dag nadat jullie Mijn Barmhartige Rozenkrans hebben gebeden en jullie zullen helpen Mijn kinderen te redden door jullie trouw aan Mij. (Boodschap 10 mei 2011)

Instructies voor de groepen: "U moet heilig water en een kruisbeeld met u hebben en dit speciale gebed bidden aan het begin en einde van elke gebedsbijeenkomst - Kruistochtgebed 96 (Boodschap van 25 januari 2013).

 

  * Wij raden ook aan om de toewijding aan de Heilige Harten van Jezus en Maria te bidden *.

--> Op Facebook HIER <------ op Facebook

 

 

--> KRUISTOCHTGEBEDEN

 

01-04-2019 00:37

 

Gebedsketen voor de bescherming van Europa


Beste vrienden, aangezien de feiten aantonen dat de vervulling van de profetieën zich ontvouwt, bevinden we ons inderdaad in een moment van grote onrust in Europa. Jezus heeft ons gevraagd om meer gebed voor Europa, wij nodigen u uit om een gebedsketting te maken om Europa te beschermen, altijd elke 13e van de maand.

Op deze dag alstublieft: ieder van ons bidt minstens 1 rozenkransen (of alle drie de vreugdevolle, de pijnlijke en glorieuze mysteries) en de kruistochtgebedsgroepen
(54, 33 en 31)

 

 

 

Het tweede zegel: Wereldoorlog 3

3.10 u

Mijn liefste beminde dochter, Ik moet je meedelen dat een derde wereldoorlog op het punt staat zich in de wereld te ontvouwen.

Zoals je kunt zien, vloeien Mijn tranen deze morgen.

Het tweede zegel staat op het punt zich te ontvouwen zoals voorzegd aan Johannes, de Evangelist, in het Boek der Openbaring.

Het zal in Europa beginnen.

Jullie banksysteem zal de oorzaak zijn en Duitsland zal, nogmaals, betrokken zijn bij deze tragedie zoals het ook de voorgaande twee keren het geval was.

Wanneer dit aanvangt, zal er veel gebeuren om de economie te redden en de catastrofe zal Griekenland raken met een grote weerslag in Frankrijk.

Het Midden-Oosten zal er ook bij betrokken raken, met Israël en Iran op voet van oorlog, en Syrië zal een belangrijke rol spelen in de ondergang van Egypte.

Mijn dochter, Ik maak je wakker om je dit te vertellen, niet om je bang te maken, maar om dringend te verzoeken om veel gebed voor Europa op dit moment.  Lees hier het ganse boodschap

 

Kruistochtgebed (54) ‘Gebed tot de Vader om de impact van Wereldoorlog 3 af te zwakken’.

O Hemelse Vader,
in naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus,die enorm leed voor de zonden van de mensheid,help ons a.u.b. in deze moeilijke tijden die we tegemoet treden.
Help ons om de vervolging,die gepland wordt door hebzuchtige heersers en diegenendie Uw Kerken en Uw kinderen willen vernietigen,te overleven.
Wij smeken U, lieve Vader,om ons te helpen onze familie te voedenen red het leven van diegenendie tegen hun wil tot oorlog gedwongen zullen worden.
Wij houden van U, lieve Vader.Wij smeken U ons te helpen in onze tijd van nood.Behoed ons voor de greep van de Antichrist. Help ons om zijn teken, het teken van het Beest, te overlevendoor te weigeren het aan te nemen.Help diegenen die van U houdenom trouw te blijven aan Uw heilig Woordopdat U ons de genaden kunt verlenenom naar lichaam en ziel te overleven. Amen.


 

Mijn dochter, Ik besef dat dit nieuws misschien als een schok aankomt, maar denk eraan dat gebed en het Zegel van de Levende God (kruistochtgebed 33) Mijn volgelingen zal beschermen.

 

 

Kruistochtgebed (33)‘Richt jullie nu op en aanvaard het Zegel van de Levende God’

God de Vader vraagt dat iedereen dit Zegel aanneemt als bescherming, voor ieder van ons en onze families, gedurende de toekomstige moeilijke tijd waarin we zullen moeten leven.

 

O mijn God, mijn liefhebbende Vader,
ik aanvaard met liefde en dankbaarheid
Uw Goddelijk Zegel van bescherming.
Uw Godheid omringt voor eeuwig mijn lichaam en mijn ziel.
 
Ik buig neer in nederige dankzegging
en bied U mijn diepe liefde
en mijn trouw aan U, mijn geliefde Vader, aan.
 
Ik smeek U om mij en mijn geliefden
te beschermen met dit bijzondere Zegel.
En ik wijd mijn leven aan Uw dienst voor eeuwig en altijd.
 
Ik houd van U, lieve Vader.
Ik vertroost U in deze tijden, lieve Vader.
Ik offer U op het Lichaam, het Bloed,
de Ziel en de Godheid van Uw welbeminde Zoon
als verzoening voor de zonden van de wereld
en voor de redding van al Uw kinderen. Amen.
 

 

Mijn volgelingen strekken zich uit over veel landen. Jullie moeten nu in gebed samenkomen om de Europese leiders, waarvan sommigen essentieel zijn bij het tot stand brengen van vreselijke tegenspoed aan onschuldige mensen, op hun goddeloze wegen te stoppen. Lees hier het ganse boodschap

 

Ik verzoek jullie dringend om dit kruistochtgebed (31) te bidden om hen tegen te houden.

O mijn Jezus,
laat mijn gebed Uw Heilige Geest inroepen
om neer te dalen op die leiders,
die gedreven worden door begeerte, hebzucht,
gierigheid en hoogmoed,
om een eind te maken
aan de vervolging van Uw onschuldige kinderen.
Ik vraag U om te verhinderen
dat armoede, hongersnood en oorlogen Uw kinderen verteren
en ik bid dat de Europese leiders hun hart zullen openen
voor de waarheid over Uw liefde. Amen.

 

 

01-04-2019 00:22

 

Onder verwijzing naar de boodschap van 7 februari 2011, waarin onze Heer ons vraagt om alle mensen te informeren over wat het Grote Nieuws is, hebben we hier de boodschappen verzameld die erover spreken.
Het is heel belangrijk dat we weten hoe we ons moeten voorbereiden en hoe we anderen kunnen helpen zich optimaal voor te bereiden.


**Tegenwoordig werken we aan deze boodschappen, waarbij we de links naar elke datum toevoegen, Ondertussen staan hier op de Nederlandstalige pagina van deze Mission alle Berichten over de Berichtgeving:

http://www.dewaarschuwing.be/boodschappen.html

 

 

28 jan, 2011

13 apr, 2011

10 mei 2011

 08 juni 2011

14 juni 2011

02 okt, 2011

08 okt, 2011

11 dec, 2011

 28 dec 2011

09 jan, 2012

20 jan, 2012

24 mei 2012

12 jul, 2012

17 juli 2012 (1)

17 juli 2012 (2)

 26 jul, 2012

 16 okt, 2012

08 dec, 2012

09 dec, 2012

20 feb, 2013

16 nov 2013

18 nov, 2013

07 dec, 2013

22 dec. 2013

 19 jan, 2014

31 jan, 2014

09 mrt, 2014

 23 dec., 2014

20 jan, 2015

04 feb, 2015

06 mei 2015

 

31-03-2019 23:53

 

Vasten is belangrijk voor jullie ziel

19.00 u

Boodschap ontvangen door Maria van de Goddelijke Barmhartigheid tijdens de Eucharistische Aanbidding

 

Mijn zeer geliefde dochter, vertel Mijn kinderen dat deze Vastentijd een periode is van stille bezinning, van zelfopoffering en een gelegenheid om te bidden om de beperking van de oorlog in de wereld.

Imiteer Mijn vasten in de woestijn door kleine offers te brengen.

Vasten is belangrijk voor jullie ziel. Het reinigt de geest en biedt Mij veel vertroosting.

Jullie kunnen veel zielen redden door slechts eenmaal per week te vasten.

Dat mag naar jullie wens zijn. Het enige wat telt, is dat jullie deze dag opofferen voor de zielen.

Gebruik deze periode om Mij te helpen in Mijn strijd om de zielen.

Overweeg Mijn leven op aarde en het geschenk dat Ik, door Mijn kruisdood, schonk om al Mijn kinderen het Eeuwig Leven te verschaffen.

Deze paar weken van de Vasten moeten gebruikt worden om jullie ziel en deze van jullie broeders en zusters voor te bereiden.

Bereid jullie a.u.b. voor op de Heilige Week en op Pasen door het bidden van dit kruistochtgebed (34) Mijn geschenk van vasten aan Jezus

O mijn Jezus,
help mij om op mijn eigen bescheiden manier
Uw leven van opoffering na te volgen
om de mensheid te redden.
 
Sta mij toe U het geschenk aan te bieden,
van één dag per week te vasten doorheen heel de Veertigdagentijd,
om de mensheid te redden
opdat zij de poorten van het Nieuw Paradijs op aarde
kunnen binnentreden.
 
Ik bied U, lieve Jezus, mijn offer aan met liefde en vreugde in mijn hart om U de omvang van mijn liefde te tonen.
Door dit offer smeek ik U om de redding van elke ziel
die in ongenade gevallen kan zijn.
Amen.

Laat angst jullie hoop op eeuwige redding niet overschaduwen, kinderen! De zuivering zal snel gebeuren.

Jullie, Mijn volgelingen, die het Zegel van de Levende God aanvaarden, zijn gezegend.

Jullie moeten jullie geen zorgen maken.

Jullie moeten sterk zijn.

Jullie moeten hoopvol zijn en jullie te allen tijde op Mij concentreren.

Pas dan zullen jullie opgaan en zonder aarzelen de doornige weg bewandelen.

Ik zal jullie de weg wijzen en jullie bij elke stap op jullie tocht leiden.

Jullie geliefde Jezus

 

Link

 

31-03-2019 23:42

 

In antwoord op de oproep van onze Moeder, nodigen wij u uit om elke vrijdag tijdens de vastentijd de volledige rozenkrans te bidden.

 

In maart:  8, 15, 22, 22, 29
In april:   5, 12, 19          

 

 

H. Maagd Maria: Bid de Rozenkrans doorheen alle naties tussen nu en Paaszondag

19.15 u

Mijn lief kind, hoe ween Ik als Ik zie hoe de haat oplaait, niet enkel tegen jou, maar ook tegen het heilig woord van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus.

Je weet nu hoe Hij leed in de Hof van Gethsemane en hoe Hij tegenwoordig nog steeds lijdt aangezien elke poging van Hem om in te grijpen, om de zielen te redden, door de Boze gedwarsboomd wordt.

Aangezien de oorlogen nu beraamd worden, is het belangrijk dat Mijn Heilige Rozenkrans elke dag, voorafgaand aan Pasen, gebeden wordt.

Kinderen, als jullie, tussen nu en Pasen, elke dag van de week zouden kunnen wijden aan Mijn Heilige Rozenkrans en daarbij elke vrijdag de vier mysteries biddend, kan en zal in de wereld veel verwoesting getemperd worden.

Mijn Zoon is zo blij met diegenen die Zijn heilig woord, met liefde en zuiverheid van hart, aanvaarden.

Er worden grote genaden geschonken aan deze reine zielen die, zonder enige twijfel in hun hart, volkomen op Hem vertrouwen.

Jullie, Mijn kinderen, zijn de Rest, de kleine kern van gelovigen die zullen helpen de strijdmacht, die nu vereist is om de zonde in de wereld te verminderen, te doen aangroeien.

Jullie gebeden, en vooral Mijn Heilige Rozenkrans, zijn de wapens die nodig zijn om de Boze, en diegenen die hij in alle hoeken van de aarde inpalmt, te vernietigen.

Ga nu, Mijn kinderen, en organiseer wereldwijd gebed zodat Mijn Rozenkrans tussen nu en Paaszondag doorheen alle naties gebeden wordt.

Ga heen in vrede, Mijn kind. De genaden die jou nu gegeven worden, zullen je helpen om te gaan met de dagelijkse aanvallen van Satan aangezien zijn woede door dit werk toeneemt.

Jullie Hemelse Moeder

Moeder van de Verlossing

 

Link

 

31-03-2019 23:20

Op één dag per maand (de 7e van elke maand) worden alle leden van de gebedsgroepen uit elk land uitgenodigd om zich te verenigen in gebed en de kruistochten van de maand te bidden. Wij doen dit om onze Heiland Jezus Christus op onze nederige manier te helpen om zielen te redden die hem zo dierbaar zijn.

 

 

Na de rozenkrans en de barmhartige rozenkrans zullen we deze gebeden vragend bidden:

Vergeving en bescherming

(96 - 11,14, 24, 25, 52, 68, 78, 80, 107, 122, 124, 126,132,133, 138, 140, 141, 143, 146, 153, 154, 155, 156, 158, 167 - 96)

 

 

Dan bidden we het Kruistochtgebed 155 om deze missie te beschermen " ...mag ik degenen die deze boodschappen volgen vragen om voor deze missie te bidden? ...nooit eerder waren uw gebeden dringender dan op dit moment". (Boodschap van 08 juni 2014)

Tenslotte bidden we het Gebed van de Kruistochten 132 om deze missie van Satan te beschermen.(Boodschap van 31 januari 2014)

 
Hoor nu Mijn gebed om  jullie de bemoediging te geven die jullie nodig hebben:


"Vul mij nu, o Heer, met de gave van de Heilige Geest om Uw Allerheiligste Woord te dragen aan de zondaars die ik moet helpen redden in Uw naam. Help me om ze te bedekken met Uw kostbare bloed door mijn gebeden, zodat ze naar Uw Heilig Hart worden getrokken. Geef mij de gave van de Heilige Geest, zodat deze arme zielen zich kunnen verheugen in Uw Nieuwe Paradijs".

Zeg dit gebed elke dag nadat jullie Mijn Barmhartige Rozenkrans hebben gebeden en jullie zullen helpen Mijn kinderen te redden door jullie trouw aan Mij. (Boodschap 10 mei 2011)

Instructies voor de groepen: "U moet heilig water en een kruisbeeld met u hebben en dit speciale gebed bidden aan het begin en einde van elke gebedsbijeenkomst - Kruistochtgebed 96 (Boodschap van 25 januari 2013).

 

  * Wij raden ook aan om de toewijding aan de Heilige Harten van Jezus en Maria te bidden *.

--> Op Facebook HIER <------ op Facebook

 

 

--> KRUISTOCHTGEBEDEN

 

31-03-2019 20:58

 

Drie dagen gebed voor Het Restleger, Paus Benedictus XVI en Maria Goddelijke Barmhartigheid

--Vrijdag tot en met zondag (eerste en derde week van de maand)

Omdat oorlogen, rellen, corruptie en kwaad in de wereld toenemen, moeten we sterk blijven, willen we God om hulp vragen. Daarom besloten we het gebed voor de bescherming van de hemel ook te maken voor Paus Benedictus XVI en Maria van Barmhartigheid en voor alle ware zieners van God.

Op deze 3 dagen zullen we deze kruistochten bidden: 165, 23, 38, 11, 11, 25, 147, 70, 82, 18, 132, 143, 155, 158, 128, 139, 144.

 

 

 

Kruistochtgebed 165 - Om de moord op onschuldigen in te perken

Liefste Moeder van de Verlossing, bied Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, dit smeekgebed aan a.u.b.,

ons smeekgebed om de moord op onschuldigen in te perken.

Wij vragen dat Hij, in Zijn barmhartigheid, de dreiging van volkerenmoord, vervolging en terreur tegen Gods kinderen zou wegnemen.

Wij smeken U, lieve Moeder van de Verlossing, om onze kreten om liefde, eenheid en vrede in deze treurige wereld a.u.b. te aanhoren. Wij vragen dat Jezus Christus, de Mensenzoon, ons allen zal beschermen in deze tijd van grote pijn en lijden op aarde. Amen.
 

 

Kruistochtgebed 23 - ‘Gebed om de veiligheid van Paus Benedictus’

O mijn Eeuwige Vader,

namens Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, en vanwege het lijden dat Hij doorstond om de wereld van de zonde te redden, bid ik U nu dat U Uw Heilige Plaatsvervanger, Paus Benedictus, Hoofd van Uw Kerk op aarde, beschermt zodat ook hij kan helpen

om Uw kinderen en al Uw gewijde dienaren te behoeden voor de gesel van Satan en zijn heerschappij van gevallen engelen, die op aarde rondwaren om zielen te stelen. O Vader, bescherm Uw Paus zodat Uw kinderen over de ware weg geleid kunnen worden naar Uw Nieuw Paradijs op aarde. Amen.

 

Kruistochtgebed 38 - ‘Gebed om de redding van de Katholieke Kerk’

O Gezegende Moeder van de Verlossing,

bid a.u.b. in deze moeilijke tijden voor de Katholieke Kerk en voor onze geliefde Paus Benedictus XVI om zijn lijden te verlichten.

Wij vragen U, Moeder van de Verlossing, om de gewijde dienaren van God te bedekken met Uw heilige mantel opdat de genaden hen geschonken worden om sterk, trouw en moedig te zijn tijdens de beproevingen waarmee ze geconfronteerd worden. Bid bovendien dat zij hun kudde zullen hoeden overeenkomstig de ware Leer van de Katholieke Kerk.

O Heilige Moeder van God, geef ons, Uw Restkerk op aarde, de gave van het leiderschap zodat we kunnen helpen om de zielen naar het Koninkrijk van Uw Zoon te leiden. Wij vragen U, Moeder van de Verlossing, om de Bedrieger weg te houden van de volgelingen van Uw Zoon, in hun streven om hun ziel te vrijwaren, zodat zij geschikt worden om de poorten van het Nieuw Paradijs op aarde binnen te gaan. Amen.
 

Kruistochtgebed 11 - ‘Stop de haat tegen de zieners’ 

O Heilig Hart van Jezus, stop a.u.b. de haat en jaloersheid die bestaat onder Uw volgelingen jegens Uw waarachtige zieners in deze tijd. Ik bid dat U mijn gebed zult verhoren om Uw zieners de kracht te geven die zij nodig hebben om Uw allerheiligste Woord te verkondigen aan een ongelovige wereld. Amen.
 

Kruistochtgebed 25 - ‘Om bescherming van de zieners overal ter wereld’

O Allerhoogste God,

ik smeek U om bescherming te bieden aan al Uw heilige boodschappers in de wereld. Ik bid dat zij beschermd worden tegen de haat van anderen.  Ik vraag dat Uw allerheiligste Woord snel over de wereld verspreid wordt. Bescherm Uw boodschappers

tegen laster, verguizing, leugens en alle soorten van gevaar.  Bescherm hun familie en bekleed hen te allen tijde met de Heilige Geest opdat de boodschappen, die zij aan de wereld geven, opgevolgd worden met een rouwmoedig en nederig hart. Amen.
 

Kruistochtgebed 147 - ‘God de Vader, toon barmhartigheid aan diegenen die Uw Zoon loochenen’

O God, mijn Eeuwige Vader,

ik vraag U om barmhartigheid te tonen aan diegenen die Uw Zoon loochenen. Ik pleit voor de zielen van diegenen die Uw profeten proberen te vernietigen. Ik smeek om de bekering van de zielen die voor U verloren gaan en ik vraag dat U al Uw kinderen helpt om hun ziel voor te bereiden en hun leven te beteren overeenkomstig Uw Goddelijke Wil, in afwachting van de Tweede Komst van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Amen.
 

Kruistochtgebed 70 - ‘Gebed voor de geestelijken om stand te houden en trouw te blijven aan het heilig Woord van God’ 

O lieve Jezus, help Uw gewijde dienaren om het schisma binnen Uw Kerk te herkennen wanneer dit zich ontvouwt. Help Uw gewijde dienaren om stand te houden en trouw te blijven aan Uw heilig Woord. Laat nooit wereldse ambities hun zuivere liefde voor U vertroebelen.

Schenk hen de genaden om in Uw bijzijn zuiver en nederig te blijven en in de Eucharistie Uw allerheiligste Tegenwoordigheid te vereren. Help en geleid al die gewijde dienaren, die in hun liefde voor U misschien lauw zijn, en wakker het vuur van de Heilige Geest in hun ziel weer aan. Help hen de bekoringen, die hun voorgelegd worden om hen af te leiden, te herkennen. Open hun ogen zodat zij te allen tijde de waarheid kunnen zien.  Zegen hen in deze tijd, lieve Jezus, en bedek hen met Uw Kostbaar Bloed om hen buiten het bereik van kwaad te houden. Geef hen de kracht om te weerstaan aan de verleiding van Satan als zij, door de bekoring om het bestaan van de zonde te ontkennen, afgeleid worden. Amen.
 

Kruistochtgebed 82 - ‘Om de zege van de Restkerk’ 

Jezus, Koning en Redder van de wereld,

wij beloven U ons eerbetoon, onze trouw en onze daden, om aan allen Uw glorie te verkondigen. Help ons de kracht en het vertrouwen te krijgen om op te staan en te allen tijde de waarheid bekend te maken. Sta nooit toe dat wij wankelen of talmen in onze opmars naar de zege en in ons plan om zielen te redden. Wij beloven U onze overgave, ons hart en al wat wij bezitten, zodat wij vrij zijn van obstakels wanneer wij de doornige weg naar de poorten van het Nieuw Paradijs voortzetten.

Wij houden van U, liefste Jezus, onze geliefde Redder en Verlosser. Wij verenigen ons met lichaam, ziel en geest in Uw Heilig Hart. Stort Uw genade van bescherming over ons uit.  Bedek ons met Uw Kostbaar Bloed zodat we met de moed en liefde vervuld worden om op te staan en de waarheid over Uw Nieuw Koninkrijk bekend te maken. Amen.

 

Kruistochtgebed 18 - ‘Stop de Antichrist en zijn groepering’

O, lieve Jezus, behoed de wereld voor de Antichrist. Bescherm ons tegen de verdorven valstrikken van Satan. Behoed de laatste restanten van Uw Kerk voor het kwaad.  Schenk al Uw Kerken de kracht en de genaden die nodig zijn om ons te verweren tegen oorlogen en vervolging, gepland door Satan en zijn leger van terroristen. Amen.
 

Kruistochtgebed 132 - ‘Verzaak aan Satan om deze missie te beschermen’ 

O Moeder van de Verlossing, kom deze missie te hulp. Help ons, Gods restleger, om aan Satan te verzaken. Wij smeken U om de kop van het Beest met Uw hiel te verpletteren en alle obstakels in onze missie om zielen te redden, te verwijderen. Amen.
 

Kruistochtgebed 143 - ‘Om de missie van redding te beschermen’

O Moeder van de Verlossing, bescherm deze missie, een geschenk van God om al Zijn kinderen, wijd en zijd, eeuwig leven te brengen. Spreek a.u.b. voor ons ten beste bij Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, om ons de moed te geven om onze plicht te vervullen:

God te allen tijde te dienen, vooral wanneer we hierdoor te lijden hebben.

Help deze missie om miljarden zielen te bekeren, overeenkomstig de Goddelijke Wil van God, en om die harten van steen in liefhebbende dienaren van Uw Zoon te veranderen.

Schenk ons allen, die Jezus in deze missie dienen, de kracht om de haat en de vervolging van het kruis te overwinnen, en om het lijden dat daarmee gepaard gaat, met edelmoedigheid van hart en met een volledige aanvaarding van wat er komen kan, te verwelkomen. Amen.
 

Kruistochtgebed 155 - ‘Om bescherming van de missie van redding’ 

O liefste Moeder van de Verlossing,

aanhoor onze roep om de bescherming van de missie van redding en om de bescherming van Gods kinderen. Wij bidden voor diegenen die op dit groot historisch moment de Wil van God trotseren. Wij vragen dat U al diegenen beschermt, die gehoor geven aan Uw oproep en aan het Woord van God, om iedereen te redden van de vijanden van God. Help a.u.b. om die zielen te bevrijden, die aan de misleiding van de duivel ten prooi vallen, en open hun ogen voor de waarheid.

O Moeder van de Verlossing,

help ons, arme zondaars, waardig gemaakt te worden om de genade van volharding te ontvangen in onze tijd van lijden in de naam van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus. Bescherm deze missie tegen onheil. Bescherm Uw kinderen tegen vervolging.

Bedek ons allen met Uw allerheiligste mantel en elke keer dat wij om het spreken van de waarheid, om het meedelen van het Woord van God aangevochten worden, begunstig ons dan met de gave ons geloof te behouden, voor de rest van onze dagen, nu en voor altijd. Amen.
 

Kruistochtgebed 158 - ‘Bescherm mij tegen de ene-wereldreligie’

Lieve Jezus, bescherm mij tegen het kwaad van de nieuwe ene-wereldreligie, die niet van U komt. Sta mij bij op mijn tocht naar de vrijheid, langs het pad naar Uw Koninkrijk.  Laat mij met U verenigd blijven, telkens wanneer ik gekweld en gedwongen word om leugens te slikken, die door Uw vijanden verspreid worden om zielen te verderven.  Help mij de vervolging te doorstaan, om standvastig bij het ware Woord van God te blijven tegen valse leerstellingen en andere heiligschennissen in, die ik misschien gedwongen word te accepteren.

Neem mij, door de gave van mijn vrije wil, op in het domein van Uw Koninkrijk om mij in staat te stellen op te staan en de waarheid te verkondigen wanneer deze als een leugen bestempeld zal worden. Laat mij nooit wankelen, aarzelen of uit angst weglopen, ondanks de vervolging. Help mij om, zolang ik leef, vastberaden en standvastig bij de waarheid te blijven. Amen.
 

Kruistochtgebed 128 -‘Om alle zielen te verzamelen en verenigen’

Liefste Jezus, help ons, Uw geliefde leerlingen, om de wereld in Uw armen samen te brengen en U de zielen aan te bieden,  die Uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Sterk ons met de gave van de Heilige Geest om ervoor te zorgen dat de vlam der waarheid al diegenen overspoelt, die van U gescheiden geraakt zijn. Verenig alle zondaars opdat aan iedereen elke kans op verzoening gegeven wordt.  Schenk ons allen de kracht om vastberaden bij Uw heilig Woord te blijven wanneer we gedwongen worden om de waarheid, die door de allerheiligste evangeliën aan de wereld verkondigd werd, te verwerpen.

Wij blijven in U, met U en voor U, elke stap van deze tocht, onze tocht naar zaligheid. Amen.

 

Kruistochtgebed 139 - ‘Om de kracht om het kwaad te verslaan’ 

Lieve Jezus,

bescherm mij tegen de boosheid van de duivel. Bedek mij, en al diegenen die in zijn nabijheid zwak en weerloos zijn, met Uw Kostbaar Bloed. Schenk mij de moed om hem te verwerpen en help mij om iedere dag elke poging van hem, om mij op om het even welke manier in te palmen, te ontwijken. Amen.
 

Kruistochtgebed 144 - ‘Om het christelijk geloof te beschermen’

O Moeder van de Verlossing,

spreek a.u.b. ten beste voor de zielen van de Christenen overal ter wereld.  Help hen a.u.b. hun geloof te bewaren en trouw te blijven aan de onderrichtingen van Jezus Christus. Bid dat zij de geest- en zielskracht zullen hebben om te allen tijde hun geloof te handhaven.

Spreek voor hen ten beste, lieve Moeder, om hun ogen te openen voor de waarheid en hun de genaden te schenken om elke valse leerstelling die hun in naam van Jezus voorgehouden wordt, te onderscheiden.  Help hen ware en trouwe dienaren van God te blijven en af te zien van kwaad en leugens, zelfs als zij hierdoor pijn en spot te verduren krijgen.  O Moeder van de Verlossing, bescherm al Uw kinderen en bid dat iedere Christen tot zijn laatste snik het pad van de Heer zal volgen. Amen.

 

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>